Synoniemen van Stemming

2019-12-08

Stemming

Stemming is het vaststellen van de toonhoogte. Tegenwoordig is de algemeen gangbare hoogte van de a' 440 Hertz (d.w.z. 440 trillingen per seconde); in de historische uitvoeringspraktijk van baroken renaissancemuziek schommelt de a echter tussen 415 en 465 Hz. Deze grote variatie in stemming vormt vooral voor vocale muziek geen probleem. Een zanger hoeft niet te 'stemmen':hij past zich aan . Ook voor een blazer is het vrij makkelijk om zijn toonhoogte iets bij te stellen. Een strijker neemt de be...

2019-12-08

stemming

Een vager of algemener gevoel dan een specifieke emotie.

2019-12-08

stemming

stemming - Minder gebruikte en minder wetenschappelijke term voor motivatie.

2019-12-08

Stemming

Stemming - (in het Engels: mood) het gevangen worden in een aanhoudend ervaren van een bepaalde emotie. Een stemming is een zijnstoestand. Meestal tijdelijk, totdat het niet meer ‘gevoed’ wordt door herinneringen of totdat er iets belangrijker gebeurt.

2019-12-08

stemming

stemming - Zelfstandignaamwoord 1. een mentale of emotionele toestand De stemming van de vergadering sloeg om na de beschuldiging van de voorzitter. 2. het uitbrengen van de stem, bijvoorbeeld bij verkiezingen 3. (financieel) de heersende mening over de toestand van de markt 4. (muziek) de hoogte van de standaardtoon en de onderlinge toonhoogteverhoudingen van een muziekinstrument of toonladder Deze blokf...

2019-12-08

stemming

stemming - zelfstandig naamwoord uitspraak: stem-ming 1. bepaald tijdelijk gevoel ♢ ik ben niet in de stemming om grapjes te maken 2. het uitbrengen van voor of tegen ♢ we zullen het voorstel in stemming brengen 3. hoe het voelt om je heen ♢ er heerste een vrolijke stemm...

2019-12-08

Stemming

Stemming - v. (-en), (muz.) de toonhoogte van een instrument of die van een orkest, welke niet overal gelijk of met elkander overeenkomende is ; (ook) de staat van zuiverheid of onzuiverheid der tonen, hetzij op zichzelven of onderling van een instrument; — gemoedsgesteldheid : in eene vroolijke stemming zijn; — stemming tegen, voor iets maken, vooringenomenheid tegen, voor iets doen ontstaan; — (handel) de stemming was kalm, stil, flauw, vast, prijshoudend, traag, redelijk, afbrokkelend,...