Wat is de betekenis van Stemming?

2019
2022-08-16
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

stemming

stemming - Zelfstandignaamwoord 1. een mentale of emotionele toestand De stemming van de vergadering sloeg om na de beschuldiging van de voorzitter. 2. het uitbrengen van de stem, bijvoorbeeld bij verkiezingen 3. (financieel) de heersende mening over de toestand van de markt 4. (muziek) de...

Lees verder
2018
2022-08-16
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

stemming

stemming - zelfstandig naamwoord uitspraak: stem-ming 1. bepaald tijdelijk gevoel ♢ ik ben niet in de stemming om grapjes te maken 2. het uitbrengen van voor of tegen ♢ we zullen het voorstel in...

Lees verder
2017
2022-08-16
Mark Nelissen

Professor emeritus in de gedragsbiologie.

stemming

stemming - Minder gebruikte en minder wetenschappelijke term voor motivatie.

2017
2022-08-16
Sociale psychologie

Sociale psychologie

stemming

Een vager of algemener gevoel dan een specifieke emotie.

2015
2022-08-16
Psychosociale gespreksvoering

Markus van Alphen

Stemming

Stemming - (in het Engels: mood) het gevangen worden in een aanhoudend ervaren van een bepaalde emotie. Een stemming is een zijnstoestand. Meestal tijdelijk, totdat het niet meer ‘gevoed’ wordt door herinneringen of totdat er iets belangrijker gebeurt.

2003
2022-08-16
XYZ van de klassieke muziek

945 begrippen uit de klassieke muziek

Stemming

Stemming is het vaststellen van de toonhoogte. Tegenwoordig is de algemeen gangbare hoogte van de a' 440 Hertz (d.w.z. 440 trillingen per seconde); in de historische uitvoeringspraktijk van baroken renaissancemuziek schommelt de a echter tussen 415 en 465 Hz. Deze grote variatie in stemming vormt vooral voor vocale muziek geen probleem. Een zanger...

Lees verder
2001
2022-08-16
Internet woordenboek

Uitgave 2001 [draft]

stemming

Techniek waarmee woorden kunnen worden gezocht met behulp van delen van die woorden als zoekterm. Bijvoorbeeld: als computer als zoekterm wordt opgegeven, kan computerscherm ook op de lijst met gevonden items voorkomen.

1973
2022-08-16
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

stemming

v. (-en), 1. het op de juiste toon brengen van een muziekinstrument; 2. wijze waarop een muziekinstrument is gestemd; 3. onderverdeling van het octaaf, waarmee (theoretisch) de plaats van de stam tonen van een toonladder wordt vastgelegd (e) ; 4. toestand waarin het gemoed of de geest verkeert: in een vrolijke — zijn; dat brengt er de &mdas...

Lees verder
1962
2022-08-16
Muziek Encyclopedie

Geschreven door S. van Ameringen (1962)

stemming

voor het vaststellen van de juiste toon zie stemtoon. Voorts duidt stemming aan het systeem van de relatieve verhoudingen tussen de tonen van een toonstelsel, in casu het octaaf. In het Westeuropese toonsysteem telt een octaaf 8 toonafstanden (diatonisch). De pythagoreïsche stemming is gebaseerd op de zuivere kwintenverhouding 3:2. De verhoudi...

Lees verder
1954
2022-08-16
Medisch Encyclopedie 1954

Eerste Medisch Systematische Ingerichte Encyclopedie

Stemming

een langdurige gevoelstoestand; het tegengestelde van een affect, zie aldaar.

1952
2022-08-16
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Stemming

s., stimming; het resultaat van een — opmaken, stimopnimme.

1950
2022-08-16
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

STEMMING

v. (-en), 1. (muz.) het op de juiste toon brengen van een instrument; 2. (muz.) wijze waarop een muziekinstrument is gestemd, of waarop het gestemd behoort te zijn wanneer het op de juiste toon is gebracht; 3. toestand, gesteldheid waarin het gemoed of de geest verkeert, inz. op een bepaald tijdstip: in een vrolijke stemming zijn; de stem...

Lees verder
1947
2022-08-16
Winkler Prins Encyclopedie

Winkler Prins 1947

Stemming

is in de muziek 1. het op een bepaalde toonhoogte brengen van een klankgevend voorwerp; 2. het vaststellen van de toonhoogte; 3. intonatiemanier voor orgels, piano’s e.d. (z muziek, geluidsleer).

Lees verder
1937
2022-08-16
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

stemming

v. in bet. 1 -en, stemminkje; 1. daad van stemmen in bet. 1, 2: een hoofdelijke stemming, d. i. door ’t noemen van de namen der stembevoegden een mondelinge stemming houden; een geheime stemming; recht van stemming hebben; een eerste stemming, een tweede of vrije stemming; tot stemming overgaan; stemming verlangen; 2. de toonhoogte van een in...

Lees verder
1926
2022-08-16
Christelijke encyclopedie

Geschreven onder redactie van theoloog F.W. Grosheide, 1925-1931

Stemming

In ons zieleleven zijn niet alleen samengestelde gevoelens die een belijnd karakter dragen, maar er zijn ook samengestelde gevoelens van groote onbelijndheid. Zulk een vaag samengesteld gevoel is de stemming. Zij bestaat uit een verdichting van partieele gevoelens tot een onbepaalde eenheid, zelfs in die mate onbepaald, dat de stemming zich in den...

Lees verder
1898
2022-08-16
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Stemming

Stemming - v. (-en), (muz.) de toonhoogte van een instrument of die van een orkest, welke niet overal gelijk of met elkander overeenkomende is ; (ook) de staat van zuiverheid of onzuiverheid der tonen, hetzij op zichzelven of onderling van een instrument; — gemoedsgesteldheid : in eene vroolijke stemming zijn; — stemming tegen, voor ie...

Lees verder