Wat is de betekenis van STEMBUIGING?

2024-07-25
Prisma Groot Woordenboek Nederlands

Unieboek | Het Spectrum (2024)

2024-07-25
Zuid-afrikaans woordenboek

H.J. Terblanche - M.A., D. Litt

stembuiging

wysiging in toonhoogte v/d stem, intonasie.

2024-07-25
Frysk Wurdboek (Friesch woordenboek)

Fa. A.J. Osinga (1952)

Stembuiging

s., fal (yn ’e stim).

2024-07-25
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

STEMBUIGING

v. (-en), buiging der stem bij het spreken of zingen, modulatie.

2024-07-25
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

stembuiging

v.; uitdrukking, welke men in zijn stem legt; verg. modulatie.

2024-07-25
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

stembuiging

v. (-en) buiging, verandering van de stem bij het spreken of zingen. Syn. modulatie.

2024-07-25
Prisma Woordenboek Nederlands

Unieboek | Het Spectrum (2024)