Wat is de betekenis van stelsel?

2019
2021-04-17
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

stelsel

stelsel - Zelfstandignaamwoord 1. een geordend geheel, samenstel van delen Kunt u mij uitleggen wat het vertebrale stelsel is? 2. een systeem In het binaire stelsel worden enkel de cijfers 0 en 1 gebruikt. 3. (wiskunde) een set van vergelijkin...

Lees verder
2018
2021-04-17
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

stelsel

stelsel - zelfstandig naamwoord uitspraak: stel-sel 1. geheel van afspraken of regels ♢ weet jij hoe het stelsel van deze verzekering in elkaar zit? 2. geordend geheel, bouwwerk ♢ vet is slecht...

Lees verder
1981
2021-04-17
zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

stelsel

zie systeem.

1973
2021-04-17
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

stelsel

o. (-s), 1. samenstel van delen: een — van forten; 2. systeem: — van maten en gewichten; (rekenkunde) het tientallig —, waarbij tien verzamelende eenheden een nieuwe eenheid van één rang hoger vormen; 3. geheel van opvattingen, denkbeelden enz. die bij elkaar horen; vervolgens ook: samenstel van regels waarnaar men...

Lees verder
1952
2021-04-17
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Stelsel

s.n., stelsel (it).

1950
2021-04-17
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

STELSEL

o. (-s), STELSELTJE, o. (-s), 1. (gew.) geheel van bij elkaar horende zaken, stel: een notebomen kabinet met een stelsel van porselein; 2. samenstel van delen: een eenvoudig stelsel van muren; een stelsel van forten: het stelsel van zenuwen, spieren; vgl. zonnestelsel, wortelstelsel; 3. samenstel van op een...

Lees verder
1916
2021-04-17
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Stelsel

Stelsel - (biol.), zie SYSTEEM.

1898
2021-04-17
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Stelsel

Stelsel - o. (-s), verzameling van aangenomen wijsgeerige begrippen: een stelsel opbouwen, verdedigen, bestrijden, omverwerpen; het stelsel van Copernicus, van Ptolemaeus; — grondbeginselen waarnaar men handelt; hij zal van stelsel moeten veranderen; — verzameling van verschillende voorwerpen, die samen een geheel vormen of tot een geh...

Lees verder
1870
2021-04-17
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Stelsel

Stelsel noemt men op het gebied der bespiegelende wijsbegeerte en der godgeleerdheid een naar vaste beginselen gerangschikt geheel van stellingen en leerbegrippen, — en op dat der natuurlijke historie eene juiste rangschikking van alle voorwerpen der natuur, zoodat men een geregeld overzigt kan verkrijgen van het geheel. Ook andere wetenschappen he...

Lees verder