Wat is de betekenis van stellig?

2019
2020-11-23
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

stellig

stellig - Bijvoeglijk naamwoord 1. met volle overtuiging en geen ruimte voor twijfel latend Er volgde een stellige ontkenning van een verband tussen de gebeurtenissen van 11 september en het bewind van Saddam. Woordherkomst Afleiding van de stam stellen|stel- met het achtervoegsel...

Lees verder
2018
2020-11-23
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

stellig

stellig - bijvoeglijk naamwoord uitspraak: stel-lig 1. zeker dat het juist is ♢ dat is een stellige uitspraak Bijvoeglijk naamwoord: stel-lig ... is stelliger dan ... het stelligst...

Lees verder
1973
2020-11-23
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

stellig

bn. en bw. (-er, -st), 1. werkelijk, wezenlijk: uitgaande van of berustend op de werkelijkheid of iets wezenlijks: het recht, recht berustend op wet, gewoonte, traktaat of rechtspraak; 2. uitgesproken, uitgemaakt, beslist: de stellige wens van de meerderheid; 3. zeker, op zekere grondslag steunend: stellige berichten; (bw.) zeker, zonder twijfel:...

Lees verder
1898
2020-11-23
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Stellig

Stellig - bn. bw. (-er, -st), zeker, bepaald, beslist: hij spreekt veel te stellig, veel te beslist; — ik kan u stellig, ten stelligste verzekeren een stellig antwoord geven, een beslist, bepaald antwoord; — ik weet het stellig, geheel zeker; — zonder mankeeren : ik kom stellig; gij kunt er stellig op aan; — positief : de st...

Lees verder