2020-01-26

Stelletje

Stelletje is in de jaren vijftig in Amsterdam gehoord voor 'biertje met een borrel ernaast'. Het werd toen beschouwd als Bargoens. Volgens één informant is het een typisch Haarlems woord, maar het is stellig ruimer verbreid. Een zegsman uit Medemblik in Noord-Holland legde het begrip voor aan de kastelein van zijn stamkroeg: Ik vroeg hem of stelletje voor hem een officieel woord is ter aanduiding van jenever + pils. Zijn antwoord was: 'Neen.' En, voeg- de hij eraan toe: 'Ik gebruik het alleen...

2020-01-26

stelletje

stelletje - Zelfstandignaamwoord 1. verkleinwoord enkelvoud van het zelfstandig naamwoord stel

2017-02-07

Peper-en-zout-stelletje

Peper-en-zout-stelletje is in 1984 voor het eerst vermeld, in de Grote Van Dale, voor 'glas bier met een borrel ernaast'. Mogelijk is deze benaming ontstaan als uitbreiding van stelletje, dat sinds de jaren vijftig in dezelfde betekenis wordt gebruikt. In het Bargoens werd peper-en- zoutstelletje eerder, sinds de jaren veertig, gebruikt voor 'lesbisch paartje'. 'Aanleiding is waarschijnlijk de waarneming van twee potjes bijeen', zo wil een Bargoens woordenboek. Ook bij de combinatie van bier en...

2017-05-30

Jut en Jul

vreemd, enigszins belachelijk stelletje; apart stel; eigenaardig stel

2019-09-19

par nobile fratrum

(Lat.) (iron.) een nobel, fijn broederpaar; een fijn stelletje of tweetal.

2018-08-31

AZIJNSTEL

o. (-len), olie- en azijnstel, tafelgereedschap waarin fleschjes voor olie en azijn (mosterd, peper, zout) staan, dikwijls alleen azijnstel genoemd, zie OLIESTEL; ...STELLETJE, o. (-e).

2020-01-02

fluithaas

(vaak voorafgegaan door achterlijke) dom, stompzinnig persoon. Gelezen op het internet: 'Grimberg is een achterlijke fluithaas, een nepschrijver, en irritante navelstaarder.’ Doe open stelletje achterlijke fluithazen. Het vreten wordt koud. (Gerrit De Jager & Wim Stevenhagen, De familie Doorzon: De familie D,1984)

2017-03-06

Beis (II)

Beis (II) (zie beis (I)), straat, buurt: Gerrit (z’n hoofd uit het raam stekend) ‘Wat is dat?’ Mop (uit het souterrain opduikend): ‘D’r komt ’n stelletje dronke kolonialen de beis in’, bouber in KN

2020-01-02

vulles, vullis

(wanneer het op een groep mensen slaat vaak voorafgegaan door stelletje) onbeschaafd iemand (volk); gespuis. Gerard Reve liet zich jaren laatdunkend uit over zijn collega Harry Mulisch of Herrie Mulles (‘Mulles is vulles. Reve, da’s pas leven’).Jij behandelt je moeder op die manier as ’n stuk vullis... (Herman Heijermans, Vuurvlindertje, 1925) De schildwacht vraagt je voor de laatste maal het wachtwoord en als je dat niet weet, dan sla ik je tot moes, lelijk, stom stuk v...

2018-09-01

Cognac

COGNAC, m. soort van brandewijn, zooals die oorspronkelijk in en om Cognac uit wijn gestookt werd; —GLAASJE, o. (-s);—GROG, m. (-s); —STELLETJE, o. (-s), een paar sierlijke fieschjes met kleine glaasjes.

2018-12-02

2. stel

2. stel - o. (-len), stelling, werf: vaten wijn op stel leggen; — het stel van een wagen, het onderstel ; — verzameling van bij elkander beboorende zaken : een stel voorschriften ; een stel platen, kaarten, maten en gewichten, gordijnen; een schip moet een dubbel stel zeilen en masten hebben, — een stel tafelgoed, een tafellaken met 12 servetten; — een stel porselein; een stel gereedschap; — toestel, inz. petroleum en gaskooktoestel: de ketel staat op het stel; wij koken alles op h...

2018-09-27

Oliesteen

Oliesteen m. (-en), zachte soort van slijpsteen, die, met olie bevochtigd, vooral gebruikt wordt, tot het scherpen van fijne gereedschappen, als scheermessen enz., gewoonlijk ook zoet- en wetsteen geheeten; ...STEENAMARIL, v. zie amaril; ...STEL, o. (-len), ...STELLETJE, o. (-s), olie-en-azijnstelletje.

2017-02-07

Baard en wagen

Baard en wagen is in 1980 bij Simon Carmiggelt gevonden voor 'glas bier met een borrel ernaast'. Carmiggelt gebruikte de uitdrukking, die hij in Amsterdam zal hebben gehoord, in een artikel in Het Parool: Ze zei bijvoorbeeld tegen een man die altijd een stelletje dronk: 'n Paard en wagen noemde Jos dat. Het gaat hier, althans in technisch opzicht, om een voorloper van de truck met trailer.

2017-06-21

Hap

1. in verschillende verbindingen die te maken hebben met het soldatenleven: de ouwe hap ‘dienstplichtigen die hun tijd bijna hebben uitgediend’ (tegenover de nieuwe hap‘jonge re- cruten die pas in dienst zijn’). Ouwe hapwordt tegenw. ook buiten soldatenkringen gebruikt voor ‘een stelletje ouwe rotten; de oude garde’. De hap van jan is een verzamelterm voor ‘het hele leger’. Met de slappe hap bedoelt men de soldaten die makkelijke baantjes hebben, of een eenheid met een soepele di...

2017-03-06

attenoje

attenoje, ook: addenoi, addenoielekijne, addenom, attenojeleheine, oddeleheinoe, ottelenojeheine, ottenoje (< Jidd. addenoj < Hebr. adounoj (eloheinoe), mijn Heer (onze God)), uitroep van verbazing, van verontrusting: godallemachtig: ‘Adenoij wat is ’r gebeurd? Je maakt me de stuip op me lijf … Addenoij wat het-ie dan?’. Addenom … Dood gepeesd heb ik me vóór ik ’r had. En toen ik ’r had, kon ik ’r niet meer kwijt. Addenoielekijne, wat het ze me de dampen aangedaan. Spanje...

2017-04-03

Stille

Stille - agent in burgerkleding. Op kousevoeten sluipt een stelletje stillen op de kolos toe. - Panorama 1.1.1985 ​

2020-01-02

kalkoen (3)

in de verbinding kouwe kalkoen: ongevoelig persoon; iemand die zijn emoties nooit toont. Laat ’s wat hartstocht op die smoelen zien, stelletje kouwe kalkoenen. (A.F.Th. van der Heyden, De Movo Tapes, 2003)

2020-01-02

broodzak

verachtelijk, waardeloos iemand. Misschien eufemistisch voor klootzak? De Nederlandse beatwereld bestaat voornamelijk uit een stelletje ontiegelijke broodzakken. De lui met de minste kwaliteiten hebben de meeste kapsones. (Peter Koelewijn in Teenbeat, november 1969)

2020-01-02

Neuroot

aansteller, zenuwlijer. Niet in WNT. Voor het eerst vermeld door Broersma.Laat maar zien hoe dat stelletje neuroten elkaar de strot afsnijdt, als vrouw blijf ik liever gezond. (Trouw, 07/02/1992)

2020-01-02

Poteflikker

homoseksueel. Het woord is een beetje dubbelop: zowel poot als flikker is een scheldwoord voor een homoseksueel persoon. Het gebruik van beide in één woord wellicht ter versterking.Mijn vriendje H. vindt jou en al die andere F.C. Hagenaars trouwens een stelletje vieze vuile gore poteflikkers. (Vrij Nederland, 20/09/1986)