Wat is de betekenis van stellage?

2019
2021-09-18
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

stellage

stellage - Zelfstandignaamwoord 1. tijdelijk gebouwde verhoging 2. stelling, stander 3. getimmerte ter ondersteuning 4. termijntransactie Woordherkomst Naamwoord van handeling van stellen met het achtervoegsel -age Verwante begrippen bok, ezel, rek, schraag, steiger, werkbank

Lees verder
2017
2021-09-18
Beursspeculanten

Jargon & Slang van Beursspeculanten

Stellage

Stellage - bijzonder soort van premieaffaire, waarbij de koper een bepaald aantal fondsen op een vooraf bepaald tijdstip mag leveren tegen een overeengekomen koers. Hij mag ook de stukken tegen een andere overeengekomen koers opvragen bij de tegenpartij. Hij is verplicht tot een van beide mogelijkheden.

2003
2021-09-18
Financieel Woordenboek

Door Frits Conijn & R.M. van Poll (2003)

stellage

stellage - Bepaalde vorm van een premieaffaire die de plicht oplegt om een vooraf afgesproken aantal aandelen te kopen of te verkopen. Ook: het noemen door een marktpartij van de bied- en laatkoers voor een valuta of effect.

1994
2021-09-18
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Stellage

steiger, getimmerte.

1973
2021-09-18
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

stellage

v. (-s), 1. kunstmatige verhevenheid waarop men zich bewegen kan; toneel, steiger, tribune e.d.; 2. getimmerte, stelling waar men iets op legt.

Lees verder
1952
2021-09-18
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Stellage

s., stellaezje.

1950
2021-09-18
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

STELLAGE

I. v. (-s), 1. houten verhevenheid waarop men zich bewegen kan; toneel, tribune en derg.: een planken stellage voor de muzikanten; — steiger; 2. getimmerte, stelling waar men iets op legt; open rek waar men iets in opbergt: het atelier met de stellages; 3. houten getimmerte ter ondersteuning: zaadteelt onder op stellages ligg...

Lees verder
1933
2021-09-18
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Stellage

in den speculatieven effectenhandel een affaire, waarbij de kooper het recht heeft op de eerstvolgende → rescontre tegen een bepaalden koers een zekere hoeveelheid van een fonds te doen leveren of tegen een anderen (lageren) koers dezelfde hoeveelheid aan de tegenpartij te leveren. In elk geval moet de kooper het een of het ander doen. Wanneer...

Lees verder
1910
2021-09-18
Handelslexicon

Handelslexicon (1910) door J. Hagers

Stellage

Stellage - een soort van tijdaffaire, waarbij de verkooper (de steller) den kooper van de stellage het recht verleent, naar eigen keuze op een bepaalden tijd een vastgestelde hoeveelheid van een zekere soort beurswaarden hem, den verkooper, tegen een bedongen lageren koers te leveren, of van hem tegen een bedongen hoogeren koers op te eischen.

1898
2021-09-18
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Stellage

Stellage - v. (-s), stelling, steiger; tribune.