Wat is de betekenis van steilheid?

2024-05-30
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

steilheid

steilheid - Zelfstandignaamwoord 1. het steil zijn Woordherkomst afgeleid van steil met het achtervoegsel -heid

2024-05-30
Encyclopedie voor Zelfstudie

drs. L.A. Beeloo (1981)

steilheid

of transconductantie, bij een elektronenbuis de verhouding van anodestroomverandering tot roosterspanningsverandering, terwijl de anodespanning gelijk blijft. De steilheid is mede een maat voor de versterkeigenschappen van een buis.

2024-05-30
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

STEILHEID

v., het steil-zijn, inz. het star zijn van beginsel of denkwijze: de steilheid van zijn beginselen.

2024-05-30
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

steilheid

v.; het steil-zijn.

2024-05-30
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

steilheid

('steilheit) v. het steil zijn.

2024-05-30
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

steilheid

v., 1. het steil-zijn, m.n. het star-zijn van beginsel of denkwijze; 2. grootheid die de helling van een stroom-spanning-karakteristiek geeft (e). (e) De steilheid betreft bij elektronenbuizen de anodestroom-roosterspanning-karakteristiek, bij veldeffecttransistoren de drain-stroom/ gate-spanningskarakteristiek. In het eerste geval geldt de steilh...

Gerelateerde zoekopdrachten