Wat is de betekenis van Steen, Jan?

2024-06-18
Sinterklaaslexicon

Marie-José Wouters (2009)

Steen, Jan

17de-eeuwse schilder. Hij maakte twee schilderijen van het sinterklaasfeest. Een hangt er in het Rijksmuseum in Amsterdam, een ander in het museum Boijmans Van Beuningen in Rotterdam. Het schilderij in het Rijksmuseum geeft het Sint-Nicolaasfeest weer zoals dat bij een katholiek gezin gevierd werd: het meisje op de voorgrond krijgt een Sint-Janspop...

2024-06-18
Nieuwe Groninger Encyclopedie

P. Brood, A.H. Huussen en J. van der Kooi (1999)

Steen, jan

(Assen 1938) Beeldend kunstenaar. Opleiding aan Academie Minerva. Steen werkt in een expressief-figuratieve stijl, meestal in brons. Karakteristiek voor de schilder, tekenaar, maar vooral beeldhouwer Steen is het zoeken naar evenwicht in beelden met een mythische lading. Bijzonder is dat de kunstenaar zijn eigen beelden uitbeeldt in performances. H...

2024-06-18
Encyclopedie voor Zelfstudie

drs. L.A. Beeloo (1981)

Steen, jan

(Havickszoon) (1626-1679), Nederlandse schilder, werkte o.a. te Delft en te Leiden. Genre schilder met meer dan 600 werken van zeer uiteenlopende kwaliteit (,,St.Nicolaasavond”, „De zieke vrouw”, „Hoenderhof”).

2024-06-18
Kunstgeschiedenis

Amsterdam Boek (1959)

Steen, Jan

(1626-1679), Nederlands schilder, leerling van Jan van Goyen, met wiens dochter hij in 1649 trouwde, en van Adriaen van Ostade. Hij werd beïnvloed door Salomon Ruysdael en Rembrandt. Zijn eerste werk, oat reeds een diep psychologisch inzicht vertoont, is een Delfts stadsgezicht (1655), een inzicht dat nog toenam in de bloeiperiode van zijn sch...

2024-06-18
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

Steen, Jan

(ste:n) Nederlands schilder, ° 1626 te Leiden, verbleef ook in Den Haag en in Haarlem, waar hij de invloed van van Ostade onderging, + 1679 in zijn geboortestad; is onovertroffen als humorist en een van de beste karakter- en zedenschilders. → huishouden, janboel.

2024-06-18
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Steen, Jan

Havickszoon, Ned. schilder, *1626 Leiden, †(begr.3.2.) 1679 Leiden. Steen was o.a. leerling van Van Ostade te Haarlem en van zijn schoonvader Van Goyen te ‘s-Gravenhage, in wiens stijl hij enige landschappen schilderde. Verschillende technieken en stijlelementen ontleende hij daarnaast aan Hals, De Hoogh en Dou. Vooral na 1660 echter o...

2024-06-18
NBW

Redactie P.C. Molhuysen en PJ. Blok (1914)

Steen, jan

STEEN (Jan), te Alkmaar ged. 21 Jan. 1685, begr. 9 Juni 1750, zoon van Cornelis S., stadsbode, en Trijntje Jans. Hij was steenkooper en schijnt welstand te hebben genoten; na diaken en ouderling te zijn geweest, werd hij in 1741 regent van het burgerweeshuis en hij bleef zulks tot zijn dood. Hij schilderde voor zijn vermaak, maar is geen lid van he...

2024-06-18
Vaderlandsch woordenboek

Jacobus Kok (1780)

STEEN, JAN

een zeer bekend Konstschilder, die zelfs, gelijk wij straks nader zien zullen, aanleiding tot een spreekwoord in onze Nederlanden heeft gegeeven, was gebooren te Delft, daar zijn Vader een Brouwer was. Hij was een Leerling van JAN VAN GOYEN, die hem, om zijn vrolijken aart en omgang, en om zijne geestige invallen, grootelijks beminde. De Lee...