Wat is de betekenis van Steekproef?

2023-09-26
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

steekproef

steekproef - Zelfstandignaamwoord 1. (wetenschap) het onderzoeken van een selectie uit een totale populatie, waarmee eigenschappen van de totale populatie bepaald worden De kleine steekproef onder mijn vrienden was niet representatief. Woordherkomst samenstelling van steek(werkwoo...

2023-09-26
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

steekproef

steekproef - zelfstandig naamwoord uitspraak: steek-proef 1. een beperkt aantal onderzoeken, om iets aan de weet te komen over een grotere groep ♢ om te weten of de partij appels goed was, nam hij een steekproef Zelfstandig naamwoord: steek...

Direct toegang tot alle 20 resultaten over Steekproef?

Word nu vriend van Ensie
2023-09-26
Cito's toetstechnische begrippenlijst

Cito (2016)

Steekproef

Een steekproef is een verzameling elementen die op aselecte wijze uit de te onderzoeken populatie zijn genomen, hetgeen wil zeggen dat ieder element in de populatie in principe een gelijke kans heeft in het onderzoek betrokken te worden. Naar de wijze waarop een steekproef uit de populatie wordt genomen, onderscheidt men verschillende soorten steek...

2023-09-26
Diagnostische vaardigheden termen

Markus van Alphen (2014)

Steekproef

Steekproef - een groep onderzoeksobjecten (in het kader van dit boek, lees: personen of cliënten) die wordt onderzocht. Deze groep bevat niet alle onderzoeksobjecten, maar een selectie daaruit.

2023-09-26
Dit is onderzoek!

Ben Baarda (2014)

Steekproef

Een of meer eenheden getrokken uit de populatie, die representatief zijn voor de populatie.

2023-09-26
Ontwerpen van technische innovaties

I. Oskam & L. Hoiting & K. Cowan & P. Souren (2012)

Steekproef

Een steekproef is een representatief aantal interviews of metingen, voldoende groot om een betrouwbare uitspraak te kunnen doen voor de gehele populatie.

2023-09-26
Marketing Kernstof

Hans Vosmer & John Smal (2012)

steekproef

Selectie van een subgroep van elementen uit een grotere verzameling van elementen.

2023-09-26
Bedrijfskunde Integraal

Peter Thuis & Rienk Stuive (2011)

steekproef

Selectie uit totale populatie ten behoeve van meting van bepaalde eigenschappen van die populatie.

2023-09-26
Communicatie Handboek

Wil Michels (2001)

steekproef

Uit de totale populatie wordt een selectie gemaakt voor het onderzoek.

2023-09-26
Basisboek Kwalitatief Onderzoek

Baarda, Bakker, Fischer, Julsing, Peters, van der Velden & de Goede (1995)

Steekproef

Een of meer eenheden getrokken uit de populatie, die representatief zijn voor de populatie.

2023-09-26
Nima marketing lexicon

NIMA (1993)

Steekproef

Selectie van een subgroep van elementen uit een grotere verzameling van elementen, de populatie.

2023-09-26
Basisboek Methoden en Technieken

Baarda, Bakker, van der Hulst, Julsing, Fischer & van Vianen (1992)

Steekproef

Een of meer eenheden getrokken uit de populatie, die representatief zijn voor de populatie.

2023-09-26
Management begrippenlijst

Drs. J. Heemstra & Drs. H.E. Wijnberg (1991)

Steekproef

Bij het onderzoeken van een statistische populatie is een volledige waarneming tegenwoordig praktisch een uitzondering. Bij een totaalonderzoek zoals bij een bedrijfstelling het geval is zijn de kosten zeer hoog en de resultaten van het onderzoek zijn pas na jaren gereed. Dit levert een onbevredigend resultaat op: hoge kosten en einduitkomsten die...

2023-09-26
Media begrippenlijst

mr. J. Knecht (1991)

Steekproef

steekproef verwijst naar een deel van de populatie of het universum, dat zoveel mogelijk dezelfde samenstelling heeft als de totaliteit om als basis voor een statistisch onderzoek te dienen. Naar gelang van de aard van de populatie wordt gesproken van huishoudingensteekproef en personensteekproef. In het eerste geval bestaat de populatie uit huisho...

2023-09-26
Grondslagen van de Marketing

Bronis Verhage (1989)

Steekproef

Een groep elementen die uit de populatie wordt getrokken om inzicht te krijgen in de eigenschappen van de hele populatie.

2023-09-26
Reclame woordenboek

Frans van Lier (1987)

Steekproef

1.Onderzoek onder een deel van de totale doelgroep (populatie). 2.Aantal personen van de populatie (zie onder 1.) dat gevraagd wordt aan een onderzoek mee te werken.

2023-09-26
Encyclopedie voor Zelfstudie

drs. L.A. Beeloo (1981)

steekproef

Wijnhandelaren, koffiesorteerders e.a. nemen steekproeven, d.w.z. zij beproeven, controleren, een willekeurig deel van de totale hoeveelheid goederen. Een accountant neemt voor zijn controle als steekproef een willekeurig onderdeel van de boekhouding.

2023-09-26
Lexicon van de Psychologie

N. Sillamy (1965)

STEEKPROEF

model, monster. Iemand testen bestaat erin hem verschillende proeven te laten ondergaan en de resultaten te vergelijken met die van andere individuen, welke zijn ondergebracht in een steekproef. Deze moet representatief zijn voor de bevolkingsgroep waartoe de proefpersoon behoort (of zal behoren). Hetzelfde model kan niet in verschillende landen ge...

2023-09-26
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

STEEKPROEF

v. (...ven), proef die men op willekeurige plaatsen neemt om iets te onderzoeken.

2023-09-26
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

steekproef

v. (...proeven) proef die men hier en daar neemt om iets te onderzoeken.