Wat is de betekenis van Stedelijk gebied?

2018
2021-10-24
Centraal Bureau voor de Statistiek

Begrippenlijsten van het CBS

Stedelijk gebied

Een rastervierkant van 500 bij 500 meter wordt tot stedelijk gebied gerekend als de omgevingsadressendichtheid (oad) van het betrokken rastervierkant 1 500 of meer adressen per vierkante kilometer is. Toelichting In het verdeelstelsel van het provinciefonds zijn stedelijke en landelijke gebieden gedefinieerd op het niveau van rastervierkanten van 5...

Lees verder
2017
2021-10-24
Bodemrichtlijn

Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Stedelijk gebied

Stedelijk gebied wordt gebruikt als randvoorwaarde voor saneringen bij hinder of overlast of als bepalende factor voor een typische diffuse verontreiniging.

1990
2021-10-24
Art & Architecture Thesaurus

Art & Architecture Thesaurus

stedelijk gebied

stedelijk gebied - Gebieden binnen stadsgrenzen of nauw verbonden met steden door gemeenschappelijk gebruik van openbare voorzieningen of diensten.