Wat is de betekenis van staven?

2023-10-01
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

staven

staven - Werkwoord 1. (ov) aantonen, bevestigen, ondersteunen Hij kan zijn bewering met cijfers staven. staven - Zelfstandignaamwoord 1. meervoud van het zelfstandig naamwoord staaf 2. meervoud van het zelfstandig naamwoord staf Uitdrukkingen en gezegden ...

2023-10-01
Historische collectie Nederland begrippenlijst

Rijksdienst voor het cultureel erfgoed (2019)

staven

Netwerken van kleine, lichte staven van hout, metaal of ander materiaal, die elkaar op regelmatige afstanden kruisen, gewoonlijk diagonaal. (AAT-Ned)

Direct toegang tot alle 11 resultaten over staven?

Word nu vriend van Ensie
2023-10-01
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

staven

staven - regelmatig werkwoord uitspraak: sta-ven 1. laten zien dat het zo is ♢ hij staaft zijn bewering met een aantal voorbeelden Regelmatig werkwoord: sta-ven ik staaf jij/u staaft...

2023-10-01
Frysk Wurdboek (Friesch woordenboek)

Fa. A.J. Osinga (1952)

Staven

v., staevje, wiermeitsje, biwize, mei biwizen komme.

2023-10-01
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

STAVEN

(staafde, heeft gestaafd), 1. bevestigen, bekrachtigen: iets met getuigen, met een eed staven; 2. aan iets getrouw blijven, het in stand houden: de rechten van de kroon staven; 3. sterken, krachtiger maken : ’t goed vertrouwen wordt gestaafd ; 4. bewijzen, aantonen dat iets werkelijk is of zo is, of dat het is als beweerd wordt: zijn recht...

2023-10-01
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

staven

staafde, heeft gestaafd; bevestigen; waar maken, bewijzen; bekrachtigen; met bewijzen staven, met een eed staven.

2023-10-01
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

staven

('sta:vən) (staafde, heeft gestaafd) [staan] meer geloofwaardigheid bijzetten : iets met archiefstukken, een eed, getuigen. Syn. → bekrachtigen.

2023-10-01
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

staven

(staafde, heeft gestaafd), 1. bevestigen, bekrachtigen: iets met een eed -; 2. in stand houden: de rechten van de kroon —; 3. aantonen dat iets werkelijk zo is: iets met bewijzen —.

2023-10-01
Groot woordenboek der Nederlandsche taal

J.H. van Dale (1898)

STAVEN

STAVEN - (staalde, heeft gestaafd), bevestigen, bekrachtigen, bewijzen, aan den dag leggen: zijne meening staven; iets met getuigen, met een eed staven, (ook) beëedigen. STAVING, v. het staven.

2023-10-01
Handwoordenboek van Nederlandsche synoniemen

J.V. Hendriks (1898)

Staven

zie Bekrachtigen.

2023-10-01
Nieuw woordenboek der Nederlandsche taal

I.M. Calisch (1864)

Staven

Staven, bw. gel. (ik staafde, heb gestaafd), bevestigen, bekrachtigen, bewijzen, aan den dag leggen; (ook) beëedigen. *...VING, v. het staven.