Wat is de betekenis van Statie-aflaten?

2023-09-25
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Statie-aflaten

Nadat in de 14e en 16e eeuw de liturgische luister der stationes (➝ Statie, sub c) in Rome verbleekt was, zorgden de pausen (vooral in den Vastentijd), dat elken dag in de bepaalde statiekerken een plechtige Hoogmis gevierd werd. Door onderricht van het volk en het verleenen der aflaten zocht men de geloovigen naar deze statiekerken te trekken. Als...