Wat is de betekenis van Stapelplaats?

2023-06-04
Typisch Vlaams woordenboek

Ludo Permentier en Rik Schutz (2015)

stapelplaats

opslagplaats Een sliert werkhuizen, stapelplaatsen en hangars volgt de vallei over kilometers afstand; de gebouwen zijn verbonden door een met mossen overwoekerd spoor. (De brakke Hond, jrg. 8) Belgisch-Nederlandse Standaardtaal Gangbaarheid: 5 Vlaamsheid: 4

Lees verder

Direct toegang tot alle 11 resultaten over Stapelplaats?

Word nu vriend van Ensie
2023-06-04
Vlaams-Nederlands woordenboek

Peter Bakema (2003)

stapelplaats

(de, -en) opslagplaats, depot, magazijn. Het vuur ontstond in een stapelplaats voor huisvuil aan de kelder van het gebouw dat gelegen is tegenover het Heilig Hartziekenhuis. - LN, 22-03-2003.

Lees verder
2023-06-04
Zuidnederlands Woordenboek

Walter De Clerck (1981)

stapelplaats

Opslagplaats voor goederen; plaats waar goederen e.d. in bewaring, in voorraad worden gehouden: depot; m. betr. t. winkels, bep.: magazijn(ruimte). Te koop gevraagd te Gent: Goed gelegen stapelplaats, Gent 19/8/1976, p. 18. Winkel met stapelplaats in het centrum van Waregem, Gentenaar 22/5/1977. E. M. (was) ... met een vriendje aan...

Lees verder
2023-06-04
Agrarisch Encyclopedie

Veerman (1954)

Stapelplaats

1. S. of stapelmarkt is een plaats, waar een uitgebreide handel in één of meer stapelproducten is, terwijl het stapelproduct zelf ter plaatse aanwezig is (loco-handel). Amsterdam is niet alleen nu, maar was ook vroeger een belangrijke s., o.a. tijdens het bestaan van de Verenigde Oostindische Compagnie in koloniale producten.2. (bosb....

Lees verder
2023-06-04
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

STAPELPLAATS

v. (-en), 1. plaats waar iets opgestapeld wordt ; 2. plaats die het stapelrecht heeft : Dordrecht was eertijds de stapelplaats der Rijnse wijnen en der Engelse wol ; 3. handelsplaats, inz. havenplaats waar goederen worden heengevoerd en opgeslagen tot verder vervoer naar elders.

Lees verder
2023-06-04
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

stapelplaats

v. -en; 1. plaats, waar bepaalde goederen meestal in grote hoeveelheden aangevoerd worden; entrepot van handelsproducten: Makassar is de stapelplaats voor de producten van de O.-I. Archipel; 2. ook: plaats met stapelrecht: Dordrecht was een stapelplaats.

Lees verder
2023-06-04
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Stapelplaats

Oorspronkelijk plaatsen met een gedwongen markt (➝ stapelrecht), waar de goederen eenigen tijd werden opgeslagen en in het openbaar ten verkoop werden aangeboden om vervolgens verder te worden vervoerd; thans handelsplaats, meestal een havenplaats, waar goederen in het groot worden gecollecteerd en opgeslagen om daarna naar elders te worden gedistr...

Lees verder
2023-06-04
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

stapelplaats

('sta;pəl) v. (-en) I. Eert. plaats, stad die het → stapelrecht had ontvangen. II. Tegw. 1. havenplaats waar goederen in het groot heen gevoerd en opgestapeld worden voor uitvoer naar elders. 2. Algm. plaats waar goederen opgestapeld worden. Syn. entrepot.

Lees verder
2023-06-04
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

stapelplaats

v./m. (-en), 1. plaats waar iets opgestapeld wordt; 2. plaats die het stapelrecht heeft; 3. havenplaats waar goederen opgeslagen worden tot verder vervoer.

Lees verder
2023-06-04
Handelslexicon

J. Hagers (1910)

Stapelplaats

Stapelplaats - een plaats, die zekere waren, (zooals Liverpool b.v. katoen) in groote hoeveelheden, invoert. Stapelrecht: een oud recht, volgens hetwelk de waren eenigen tijd ten verkoop moeten blijven liggen, eer zij verder mogen gaan.

Lees verder
2023-06-04
Zeemans woordenboek

Jacob van Lennep (1865)

Stapelplaats

z.n.v. - Zie stapel.

Gerelateerde zoekopdrachten