Wat is de betekenis van standpunt?

2019
2023-02-08
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

standpunt

standpunt - Zelfstandignaamwoord 1. een houding die men aanneemt ten aanzien van een actueel vraagstuk Het standpunt van de partij staat nog ter discussie. 2. het punt waar men zich bevindt om waar te nemen De foto is genomen vanaf het hoogte standpunt....

Lees verder
2018
2023-02-08
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

standpunt

standpunt - zelfstandig naamwoord uitspraak: stand-punt 1. punt van waaruit je over iets oordeelt ♢ vanuit mijn standpunt gezien is dit nodig 2. plek van waaruit je kijkt ♢ op dat hoge standpunt...

Lees verder
2017
2023-02-08
WizWijs

Inzicht voor leerling en leerkracht

standpunt

Een standpunt is de positie van waaruit iemand in de ruimte kijkt.

2002
2023-02-08
Lexicon voor de kunstvakken

Verklaringen van woorden die gebruikt worden in teksten over kunst.

standpunt

Het standpunt is: 1) het gezichtspunt; de plaats van waaruit iets is bekeken en in beeld (2) gebracht; bijv. d.m.v. kikkerperspectief en vogelperspectief; 2) de plaats van waaruit een beeld bekeken moet worden om de beste werking te krijgen; 3) de mening van de maker zoals die d.m.v. de vormgeving aan de beschouwer wordt opgedrongen.

1990
2023-02-08
Art & Architecture Thesaurus

Art & Architecture Thesaurus

standpunt

standpunt - Omvat de impliciete locatie binnen een perspectiefstelsel waarbij de beschouwer een staande houding inneemt, alsmede een vast waarnemingspunt voor het bekijken van een perspectivisch opgebouwde afbeelding. Qua betekenis is er overlapping met 'gezichtspunt', maar 'standpunt' verwijst in het bijzonder naar bouwtekening...

Lees verder
1973
2023-02-08
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

standpunt

o. (-en), 1. plek waar men staat of zich bevindt, m.n. om iets waar te nemen: een gunstig —; 2. (fig.) punt waarop men staat bij het beschouwen van een zaak; gezichtspunt, en vandaar beschouwingswijze, zienswijze: zijn — herzien.

Lees verder
1952
2023-02-08
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Standpunt

s.n., stânpunt (it); een bepaald — hebben, earne stean.

1950
2023-02-08
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

STANDPUNT

o. (-en), 1. plek waar men staat of zich bevindt, bep. om iets waar te nemen : een hoog, een gunstig standpunt; 2. (thans w. g.) plaats waar men staat in de maatschappij : het eervolle standpunt door de vorsten van het huis van Oranje in de republiek ingenomen; 3. punt waarop men staat bij het beschouwen van een zaak ; gezichtspunt,...

Lees verder
1937
2023-02-08
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

standpunt

o. -en; 1. punt, waar iem. of iets staat of zich bevindt: een goed, gunstig standpunt; 2. plaats, waar men in de maatschappij staat; punt, waar men staat op de maatschappelijke ladder: het hoge standpunt, dat hij innam als stadhouder; 3. oogpunt, gezichtspunt, waaruit men een zaak beschouwt; uitgangspunt bij een beschouwing; ook: beschouwings-, zie...

Lees verder
1930
2023-02-08
Jozef Verschueren

Modern Woordenboek (1930-1961)

standpunt

o. (-en) 1. Eig. punt, plek waar men staat: een hoog, gunstig -; het- in een → vertikaalcirkel. 2. Metf. gezichtspunt: de zaak uit een ander bekijken; een innemen, verlaten.

Lees verder