Wat is de betekenis van Standaard bijzonderheid?

2024-07-14
Begrippenlijst Prorail

Prorail (2016)

Standaard bijzonderheid

Een standaard bijzonderheid is een aanduiding die een bepaalde eigenschap van een trein aangeeft, waarbij de eigenschap behoort tot een groep van algemeen belang geachte eigenschappen. Bijvoorbeeld: CHLOOR (chloor- trein) en BP (buiten profiel). Binnen de planning en bijsturingssystemen bepalen standaard bijzonderheden (bijv: Chloor, Buiten profiel...