Wat is de betekenis van standaard?

2022
2023-02-06
Woordenboek van Populair Taalgebruik

Marc De Coster

standaard

1) (18e eeuw) (Barg.) kandelaar. • (Nicolas Racot de Grandval: Cartouche of de gestrafte booswigt: Uyt het Fransch in Nederduitsche vaerzen. 1731) • (Nicolas Racot de Grandval: Nederduitsch en Bargoens woordenboek. 1743) • (Taco H. de Beer en E. Laurillard: Woordenschat, verklaring van woorden en uitdrukkingen. 1899) • (Pau...

Lees verder
2019
2023-02-06
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

standaard

standaard - Zelfstandignaamwoord 1. (natuurkunde) datgene waaraan vergelijkbare zaken afgemeten worden (eenheid van maat, gewicht etc.) In het verleden was soms de lengte van 's konings voet de standaard van lengte. 2. steun, stut, datgene wat iets staande houdt ...

Lees verder
2018
2023-02-06
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

standaard

standaard - bijvoeglijk naamwoord, zelfstandig naamwoord uitspraak: stan-daard 1. als regel, normaal ♢ deze brommer wordt standaard geleverd met een passagierszit 1. wat iets ondersteunt of waar het op rust ...

Lees verder
2008
2023-02-06
Atletiek- en turnwoordenboek

Atletiek- en turnwoordenboek door Jan Luitzen

standaard

→ rack (1)

2005
2023-02-06
Lexicon van het Koninklijk Huis

Auteur: F.J.J. Tebbe

standaard

De Koning voert de koninklijke standaard. De andere leden van het Koninklijk Huis aan wie een prinselijke titel is verleend of die de prinselijke titel conform maatschappelijk gebruik voeren, hebben een persoonlijke onderscheidingsvlag. Bij een officieel bezoek van de koningin of een ander lid van het Koninklijk Huis wordt de standaard of de onders...

Lees verder
1994
2023-02-06
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Standaard

[OFr. estandard of estendard, van Lat. ex-tendere = uit-strekken, ontplooien] 1 veldteken, vaandel, stok daarvan; 2 staaf op voet om iets te ondersteunen of er iets aan op te hangen, voetstuk om iets in te zetten; 3 ijkmodel; grondslag van muntstelsel; maatstaf, model, waardemeter; graad van voortreffel...

Lees verder
1981
2023-02-06
Zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

standaard

1. vierkante vlag, met of zonder driehoekige insnijding. Vroeger de vlag van ruitertroepen, thans de vlag van hoge autoriteiten. Leden van het Koninklijk Huis, hooggeplaatste officiële personen en vlagofficieren hebben het recht een standaard te voeren aan boord van een schip of op een transportmiddel aan wal, ook op hun woning of verblijfplaa...

Lees verder
1973
2023-02-06
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

standaard

m. (-en, -s), 1. (ook: standerd), vaandel: zich onder iemand — scharen, (meestal fig.) zich bij een bepaalde partij of groepering aansluiten: veldteken van een bereden wapen; vlag b.v. gevoerd door een vorst of vorstin en de leden van zijn of haar huis; (marine) vierkante, aan de vluchtzijde ingesneden vlag; verenigingswimpel (e); 2. stok va...

Lees verder
1954
2023-02-06
Agrarisch

Agrarisch Encyclopedie

Standaard

Van de vele betekenissen beperken wij ons tot: (1) Voorgeschreven of aangenomen maat van kwaliteit (standaardkwaliteit); ook vergelijkingsobject, waaraan grondstoffen en producten getoetst kunnen worden. (2) Model van de eenheid van maat en van gewicht (z. Maten en gewichten). (3) Basis waarop de muntwaarde berust (b.v. gouden standaard). (4)...

Lees verder
1954
2023-02-06
Medisch Encyclopedie 1954

Eerste Medisch Systematische Ingerichte Encyclopedie

Standaard

een bepaalde hoeveelheid of vorm, waarvan is overeengekomen, dat men er andere mee zal vergelijken. Standaardiseren betekent iets (i.h.b. een geneesmiddel) de kwaliteiten van de standaard geven; ook wel het vaststellen (aanbevelen) van een standaard.

Lees verder
1952
2023-02-06
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Standaard

s., standert.

1950
2023-02-06
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

STANDAARD

m. (-en, -s), STANDERD, m. (-s), 1. vaandel: zich onder iematids standaard scharen (meestal fig.), zich bij een bepaalde partij of groepering aansluiten ; de standaard planten; — inz. vaandel der cavalerie van klein formaat, dat aan een korte stok wordt gevoerd: de standaard is kleiner van afmeting dan het vaandel; &mdash...

Lees verder
1949
2023-02-06
Vreemde woorden in de Natuurkunde

Prof. Dr. P.H. van Laer

Standaard

(= Eng. Standard; to stand = staan). IJkmaat, internationaal vastgestelde eenheid.

Lees verder
1937
2023-02-06
Pegasus

S. van Praag (1937)

standaard

m. ijkmaat: richtsnoer: vaandel.

1933
2023-02-06
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Standaard

model, voorbeeld of maatstaf, waarnaar iets anders wordt afgemeten.

1933
2023-02-06
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Standaard

(econ.), ➝ Geldstelsels.

1930
2023-02-06
Jozef Verschueren

Modern Woordenboek (1930-1961)

Standaard

(’standa:rt) m. (-en, -s) [< staan] I. Eig. 1.Algm. (opstaande) balk, stok : de van het roer, van een molenwiel. 2. Inz. a. wandelstok, b. staande stok of toestel om iets in of aan te bevestigen : een voor paraplu's, voor een wierookvat, voor een vulpen. II. Metf. [van 11] 1.grondslag van een munt- of gewichtsstelsel : de gouden -....

Lees verder
1914
2023-02-06
De vreemde woorden

De vreemde woorden, verklarend woordenboek door Fokko Bos.

standaard

standaard - m., ijkmaat; muntmaat; model; naam.

1910
2023-02-06
Handelslexicon

Handelslexicon (1910) door J. Hagers

Standaard

Standaard - wettig, normaal, proefhoudend, bv. de standaardmunt, de standaardmaat d. i. de munt, de maat, het gewicht door de wet voorgeschreven. Standaardgehalte, het door de wet vastgestelde fijngehalte van edele metalen voor munten. — Men onderscheidt den enkelen en den dubbelen standaard. De enkele standaard kan zijn zilveren of gouden; de dubb...

Lees verder
1908
2023-02-06
Vivat

Schrijver op Ensie

Standaard

banier, het vaandel der kavalerie; bestaat uit een vierkant stuk doek met de nationale kleuren en het wapen van het land en is aan een stok bevestigd. Ook naam van een dagblad, te Amsterdam verschijnend, orgaan van Dr. A. Kuyper en van de anti-revoh partij in Nederland.

Lees verder