Wat is de betekenis van stampen?

2022
2022-08-14
Woordenboek van Populair Taalgebruik

Geschreven door Marc De Coster. Uitgegeven op Ensie in 2022.

stampen

1) (1967) (inf.) copuleren; neuken. Vanwege de op en neer gaande bewegingen. Zie ook: stamper*. • (Hans Heestermans: Erotisch Woordenboek. 1980) • De meeste films zijn voor vrouwen te expliciet. De pizzaverkoper belt aan en twee seconden later liggen ze al te stampen. (Opzij, juli/ augustus 2005) 2) (1912) (schol.) hard studeren....

Lees verder
2019
2022-08-14
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

stampen

stampen - Werkwoord 1. (inerg) met kracht de voet op de grond doen belanden Hij stampte van woede. 2. (ov) iets fijn maken door er een zwaar voorwerp op te laten belanden Zal ik die muisjes stampen? 3. (inerg) (scheepvaart) van een schip...

Lees verder
2018
2022-08-14
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

stampen

stampen - regelmatig werkwoord uitspraak: stam-pen 1. je voet met kracht op de grond laten neerkomen ♢ Anouk stampte van kwaadheid 1. stampende machines [die dreunende en schokkende bewegingen make...

Lees verder
2015
2022-08-14
Typisch Vlaams

Door Ludo Permentier en Rik Schutz

stampen

trappen, schoppen Ja, heel de straat is op de been. Alleman slaat en klopt, roept en tiert en steekt dreigend de vuisten uit. Iedereen weert zich om de schutting af te breken, om de losgemaakte planken stuk te stampen. (Louis Paul Boon, De vergeten straat) Belgisch-Nederlandse Standaardtaal Gangbaarheid: 7 Vlaamsheid: 2

Lees verder
2010
2022-08-14
Wielerwoordenboek

Geschreven door Fons Leroy en Wim van Rooy

stampen

stampen: hard op de pedalen duwen en afzien; 'stampen tot ge niet meer weet van welke parochie ge zijt' (Briek Schotte) is zo hard en ongenadig afzien dat je je totaal leegrijdt en glazig begint te kijken.

2009
2022-08-14
Wielersportwoordenboek

Wielersportwoordenboek door Jan Luitzen ©

stampen

(onov ww; stampte; h. gestampt) - vooral op basis van kracht (minder op souplesse) de pedalen (en meestal een groot verzet) rondtrappen. • Felicien Vervaecke was moe. Hij was op. Hij kon niet meer. Maar hij reed toch voort. Hij stootte en hij stampte. Hij wrong en hij zwijmelde. Hij riep om hulp, naarRomain Maes. Maar deze kon hem niet aflossen. Hi...

Lees verder
2005
2022-08-14
Autosport ABC

Autosport ABC door Rob Wiedenhoff

Stampen

Jargon voor volgas. Het betreft situatie waarbij het gaspedaal heftig tot op de plank wordt ingetrapt.

1977
2022-08-14
Erotisch woordenboek

Hans Heestermans

stampen

stampen - van de man: op en neer gaande bewegingen maken bij de geslachtsdaad (vgl. stoten en stamper). (Hij) trok haar benen strak om zijn heupen en tilde haar lichaam op tot ze op haar hoofd en haar schouders leunde. Methodisch en ongenadig begon hij te stampen, L. 155 [1967].

Lees verder
1973
2022-08-14
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

stampen

(stampte, heeft gestampt), 1. door stoten kleiner of fijner maken, m.n. met een stamper; in een vijzel —; fijnstoten en door elkaar mengen: eten — ; gestampte muisjes; 2. door stoten van het omhulsel, de bolster ontdoen; dorsen, doppen; 3. door stoten vast samendrukken, samenpersen: losse aarde -. 4. door stoten vast induwen, indrijve...

Lees verder
1971
2022-08-14
Watersport A-Z

Watersport A-Z, Kramer (1971)

Stampen

Stampen - beweging van een schip in zeegang om een denkbeeldige horizontale dwarsscheepse as. Deze beweging wordt veroorzaakt door voorinkomende of achteroplopende golven.

1952
2022-08-14
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Stampen

v., stampe.

1950
2022-08-14
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

STAMPEN

(stampte, heeft gestampt), 1. (overg.) door stoten kleiner of fijner maken, inz. met een stamper: suiker, kaneel, peper, artsenijen in een vijzel stampen; fijnstoten en door elkaar mengen: eten stampen; wij hebben van middag gestampt eten; buskruit stampen; 2. (overg.) door stoten van het omhulsel, de bolster ontdoen; dorsen, doppen :...

Lees verder
1949
2022-08-14
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Stampen

(1), op- en neergaande beweging van een schip in zijn langsrichting; (2) z Forceren.

Lees verder
1937
2022-08-14
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

stampen

stampte, heeft gestampt; 1. door stoten klein(er) of fijn(er) maken of van iets ontdoen: mortel stampen; kruiden stampen; flesjes spoelen en stampen; erts machinaal stampen; rijst stampen, om ze van de bolster te ontdoen; 2. door stoten tot grotere dichtheid samenpersen, samendrukken; fig. met moeite in het hoofd of geheugen proberen te krijgen: st...

Lees verder
1933
2022-08-14
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Stampen

Slingerende beweging van een schip in langscheepsche richting.

1898
2022-08-14
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

STAMPEN

STAMPEN - (stampte, heeft gestampt), met kracht van boven naar beneden stooten, inz. met de voeten: met de voeten op den grond stampen; hij stampte van toorn, van ongeduld; — (zeew.) den boeg diep in zee steken: dat schip stampt; — schokken, stooten : het stampen der machine van eene stoomboot, — fijn, tot gruis stooten : suiker...

Lees verder
1856
2022-08-14
Jacob van Lennep

Zeemans-woordenboek 1856

Stampen

o.w. of heien. - Een schip wordt gezegd te stampen wanneer de boeg diep in zee steekt.