Synoniemen van staking

2019-12-05

staking

Werkonderbreking van betrekkelijk korte duur waarbij inwilliging van bepaalde eisen of verlangens wordt gevraagd van de werkgever of de overheid.

2019-12-05

staking

staking - Zelfstandignaamwoord 1. het neerleggen van de werkzaamheden, meest uit protest of om verbeteringen af te dwingen Naar aanleiding van de deportaties van de joden brak er een staking uit. Woordherkomst Naamwoord van handeling van staken met het achtervoegsel -ing. Synoniemen werkstaking

2019-12-05

staking

staking - zelfstandig naamwoord uitspraak: sta-king 1. situatie waarin uit protest niet gewerkt wordt ♢ de werknemers van Hoogovens zijn in staking Zelfstandig naamwoord: sta-king de staking de stakingen het stakinkje

2019-12-05

Staking

Staking - zie WERKSTAKING.

2019-12-05

Staking

is het door de arbeiders gezamenlijk (wat niet beteekent: allen) neerleggen van den arbeid in een of meer ondernemingen. Dit begrip is niet alleen van het industrieele tijdvak. De schrijvers der economische geschiedenis verhalen ons van s. in de middeleeuwen en vooral in 17e en 18e eeuw, in de tijden van de „manufactuur”. S. wordt echter vooral het strijdmiddel der arbeiders in de 19e eeuw, in den tijd van den feitelijken klassenstrijd. Het is dikwijls een verschrikkelijk middel, dat...