2020-04-06

Stakeholders

Een stakeholder is een belanghebbende van ING. ING onderscheidt de volgende groepen stakeholders: klanten, medewerkers, zakenrelaties, leveranciers, de samenleving en aandeelhouders.

2020-04-06

Stakeholders

Letterlijk: mensen voor wie iets op het spel staat. Iedere organisatie kent een groot aantal belanghebbenden, variërend van het personeel tot de leveranciers. Wil een organisatie kunnen blijven voortbestaan dan zal men rekening moeten houden met de wensen en eisen van de stakeholders of belanghebbenden. Soms staan die wensen en eisen haaks op de doelstellingen van de organisatie zelf.

2020-04-06

stakeholders

Partijen of mensen die belang hebben bij bedrijf.

2020-04-06

Stakeholders

Stakeholders zijn de personen of organisaties die een belang hebben in een organisatie, zoals medewerkers, klanten, aandeelhouders, leveranciers, Overheden en media.

2020-04-06

stakeholders

De belanghebbende: de maatschappij, klant, medewerkers.

2020-04-06

Stakeholders

Gegeven de vele doelen en onderwerpen van het businessplan, kunnen de stakeholders bij new business planning sterk uiteenlopen. Elk van deze groepen zal het businessplan van zijn eigen invalshoek en vanuit het eigen belang bekijken. Het is daarom noodzakelijk om te weten voor wie het businessplan bedoeld is en waarop zij het businessplan zullen beoordelen. Dit dient als leidraad te worden gebruikt bij het opstellen van het plan. De eerste versie van het plan dient ook hier op te worden gecontrol...

2020-04-06

Stakeholders

Stakeholders zijn instanties die belang hebben bij het wel en wee van een onderneming, waaronder aandeelhouders, personeel, leveranciers en afnemers.

2020-04-06

Stakeholders

Stakeholders zijn personen of bedrijven die een belang hebben bij het te ontwerpen product maar die geen opdrachtgever of klant zijn.

2020-04-06

Stakeholders

Alle belanghebbenden tezamen; opdrachtgever, projectleider, projectteam, gebruikers, leveranciers en lijnmanagement.

2020-04-06

stakeholders

Alle individuen, groeperingen en organisaties die bepalend zijn bij een voor de organisatie belangrijk onderwerp.

2020-04-06

Stakeholders

Stakeholders zijn mensen of groepen die beïnvloed worden door onze acties en wier acties invloed hebben op onze organisatie en dienstverlening.

2020-04-06

stakeholders

Alle groepen participanten die een belang hebben bij wat de onderneming wil bereiken.

2020-04-06

stakeholders

stakeholders - Zelfstandignaamwoord 1. meervoud van het zelfstandig naamwoord stakeholder