Wat is de betekenis van Stadsvernieuwing?

2019
2022-01-24
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

stadsvernieuwing

stadsvernieuwing - Zelfstandignaamwoord 1. een vernieuwing van verpauperde stadswijken Er heeft laatst een grote stadsvernieuwing plaatsgevonden. Woordherkomst samenstelling van stad en vernieuwing met het invoegsel -s-

Lees verder
2018
2022-01-24
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

stadsvernieuwing

stadsvernieuwing - zelfstandig naamwoord uitspraak: stads-ver-nieu-wing 1. het opknappen van oude, vervallen delen van de stad ♢ de gemeente heeft de laatste jaren veel aan stadsvernieuwing gedaan Zelfstandig naamwoord: stads-ver-nieu-wing...

Lees verder
2002
2022-01-24
XYZ van Amsterdam

Geschreven door J. Kruizinga Gerrit Vermeer, 2002

Stadsvernieuwing

Stadsvernieuwing - Uitgangspunt bij de stadsvernieuwing van de jaren tachtig en negentig waren de buurtbewoners, vooral mensen met het laagste inkomen en zij die van een uitkering moesten rondkomen. Onder hen waren veel jongeren en mensen uit landen rond de Middellandse Zee. Voor hen moest worden gebouwd. Stadsvernieuwing betekende bouwen voor de b...

Lees verder
1990
2022-01-24
Art & Architecture Thesaurus

Art & Architecture Thesaurus

stadsvernieuwing

stadsvernieuwing - Het opruimen, verbouwen, restaureren of opknappen van stedelijke gebieden.

1984
2022-01-24
Milieu-encyclopedie

Oosthoek milieu-encyclopedie

stadsvernieuwing

het zowel stedebouwkundig als sociaal, economisch en cultureel saneren van (binnen)steden. Stadsvernieuwing is een beleidsterrein dat pas in de jaren zestig en vooral zeventig de nodige aandacht kreeg. Sinds 1967 draagt het Besluit bijdragen reconstructie- en saneringsplannen (zgn. 80 %-regeling) bij om de gemeenten financieel te helpen bij ingrijp...

Lees verder
1973
2022-01-24
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

stadsvernieuwing

v. (-en), het zowel op stedebouwkundig als op sociaal, economisch en cultureel gebied ijveren voor behoud en herstel (renovatie, deel van de vernieuwbouw) en voor herindeling en sanering van stadskernen, daarbij aansluitende gebieden en andere dichtbebouwde gebieden. ⓔ Het begrip stadsvernieuwing is ontstaan na de Tweede Wereldoorlog, toen men naas...

Lees verder