Wat is de betekenis van Staatssecretaris van Justitie?

2023-12-11
Begrippenlijst Vreemdelingenbeleid

Ministerie van Justitie (2022)

Staatssecretaris van Justitie

Deze bewindspersoon is verantwoordelijk voor het vreemdelingenbeleid. Met name de toelating van vreemdelingen en de opvang van asielzoekers.