Wat is de betekenis van Staande houden?

2013
2021-12-03
Winish Ganesh

Fractiemedewerker Tweede Kamerfractie PvdA

Staande houden

Bij het staande houden wordt er door een opsporingsambtenaar gevraagd naar de legitimatie van een verdachte en worden er tevens enkele vragen gesteld. Een verdachte kan ingevolge artikel 52 van het Wetboek van Strafvordering worden staande gehouden door iedere opsporingsambtenaar. Wanneer een persoon op straat een bepaald soort gedrag vertoont dat...

Lees verder
2000
2021-12-03
Basisboek Recht

Basisboek Recht

Staande houden

Dwangmiddel waarbij een opsporingsambtenaar een verdachte kan vragen naar zijn naam en woon- of verblijfplaats.

1992
2021-12-03
Hoofdlijnen Nederlands Recht

Hoofdlijnen Nederlands Recht

staande houden

Bevoegdheid van opsporingsambtenaren om verdachten stil te laten staan teneinde naar hun naam, voornaam en woon- of verblijfplaats te vragen.

1973
2021-12-03
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

staande houden

dwangmiddel tegen de persoon, voorafgaand aan het aanhouden. In Nederland en België is iedere opsporingsambtenaar bevoegd een verdachte naar zijn naam, voornamen en woonof verblijfplaats te vragen en hem daartoe staande te houden. Volgens de jurisprudentie is de verdachte niet verplicht aan een vordering tot stilhouden gevolg te geven, zodat v...

Lees verder
1898
2021-12-03
J.V. Hendriks

Handwoordenboek van Nederlansche Synoniemen 1898

Staande houden

zie Beweren.