Wat is de betekenis van St.-Jan-Steen?

2023-05-30
Geographisch- historisch woordenboek

Servaas de Bruin, D. Noothoven van Goor (1869)

St.-Jan-Steen

dorp met 550 inw. in Zeeland, 6 uren gaans ten Z. Z. O. van Goes, 20 min. gaans bezuiden Hulst, had veel te lijden bij de verschillende belegeringen van Hulst, vooral Oct. 1645, doch erger nog 1747, toen dit dorp op bevel van den gouverneur van Hulst platgebrand werd (26 April) opdat de in aantocht zijnde Franscben zich niet daarin zouden kunnen ne...

Lees verder