2019-11-22

Springregres

Springregres - het recht van verhaal, toegekend, volgens de wet, aan den houder van een van wanbetaling geprotesteerden wissel, waarbij deze even goed iederen anderen als zijn onmiddellijk voorafgaanden endossant kan aanspreken tot betaling. Daardoor zijn dan de latere houders bevrijd. Zoo genaamd, omdat de laatste houder aldus een of meer der endossanten „overspringt.”