2020-02-29

Sprezzatura

Een prachtig Italiaans woord dat niet 1-2-3 in het Nederlands te vertalen is, maar dat zich --met een zeker verlies van kracht van de oorspronkelijke (Italiaanse) betekenis-- laat omschrijven als 'de schijn van moeiteloosheid', of, 'geoefende nonchalance'. Een goed voorbeeld van sprezzatura is te vinden in de kunstwerken van Pablo Picasso. Picasso - geen Italiaan overigens, daarom niet het beste voorbeeld, toegegeven.. - kon met enkele vegen een buitengewoon krachtig beeld neerzetten. Beelden ze...

2020-02-29

Sprezzatura

Sprezzatura (It. sprezzo, verachting) is een soort voorname slordigheid in de manier van optreden die werd aanbevolen door Baldassare Castiglione in zijn invloedrijke boek Libro del cortegiano (De volmaakte hoveling, 1528); nu zouden we het 'bekakt' noemen. Caccini was de eerste die de sprezzatura toepaste op de muziek. In zijn voorwoord bij Euridice (de eerst bewaarde opera, 1600) schreef hij sprezzatura te hebben toegepast 'aangezien het volgens mij iets nobels heeft, en omdat ik zo de essenti...

2020-02-29

sprezzatura

sprezzatura - Te gebruiken voor het effect van sommige kunstwerken die zeer vakkundig doch ogenschijnlijk moeiteloos zijn gerealiseerd.