Wat is de betekenis van spotten?

2020
2021-03-01
Neologismen

Instituut voor de Nederlandse taal

spotten

defVD: ontdekken Russell en Nicole weer samen gezien - Russell Crowe en Nicole Kidman hebben de geruchten dat ze meer van elkaar zouden zijn dan alleen vrienden, weer gevoed. De afgelopen weken zijn ze meerdere keren in elkaars gezelschap gespot. En niet op de meest voor de hand liggende locaties. Zo is de 38-jarige Russell meerdere keren naar Lo...

Lees verder
2019
2021-03-01
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

spotten

spotten - Werkwoord 1. (inerg) zich met belachelijk makende of oneerbiedige scherts uiten 2. iets of iemand ergens tegenkomen spotten - Werkwoord 1. meervoud verleden tijd van spotten ♢Wij spotten ♢Jullie spotten ♢Zij spo...

Lees verder
2018
2021-03-01
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

spotten

spotten - regelmatig werkwoord uitspraak: spot-ten 1. iemand belachelijk maken ♢ die kinderen kunnen lelijk spotten 1. niet met je laten spotten [je niet voor de gek laten houden] ...

Lees verder
1973
2021-03-01
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

spotten

(spotte, heeft gespot), 1. belachelijk maken, zich oneerbiedig schertsend uiten: een spottende benaming; 2. de draak steken (met), (iets of iemand) belachelijk maken of met oneerbiedige scherts bejegenen; 3. tarten: — met zijn gezondheid, die moedwillig in gevaar brengen.

Lees verder
1950
2021-03-01
Dikke Van Dale

Nederlands woordenboek (7e druk)

SPOTTEN

I. (spotte, heeft gespot), 1. zich met belachelijk makende of oneerbiedige scherts uiten: ik weet niet, of hij spot dan wel het ernstig meent. 2. de draak steken met, (iets of iem.) met belachelijk makende of oneerbiedige scherts bejegenen: met hoofdpijn valt niet te spotten; met de openbare mening spotten; met iem. spotten; ...

Lees verder
1898
2021-03-01
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Spotten

Het begrip spotten heeft 2 verschillende betekenissen: 1. spotten - SPOTTEN - (spotte, heeft gespot), schertsen, boerten : met iem. spotten; met den godsdienst spotten; niet ernstig meenen : hij spot met alles. 2. spotten - SPOTTEN - (Zuidn.) vlekken; bevlekt worden.

Lees verder