Synoniemen van Spoor

weg, spoormaatschappij, spoorwegbedrijf, spoorwegmaatschappij, spoorwegnetwerk, kiemcel, spore, rijspoor
2019-10-16

Spoor

Een spoor is een ononderbroken, benaamd deel van één of meer spoortakken, eenduidig begrensd door daar- voor geldige spoorgrenzen en bedoeld als van- of naar-locatie voor een beweging, danwel als opstelplaats voor materieel. Spoorgrenzen worden behandeld in bijlage 5.1. Een meer populaire definitie is: twee (evenwijdige) spoorstaven, zodanig geconstrueerd, dat er railvoertuigen op kunnen rijden. Dit is echter eerder de omschrijving van “rails”.

2019-10-16

Spoor

Iemand in het rechte spoor brengen, iemand op de goede weg helpen en afhouden van slechte handelingen. Deze uitdrukking betekent hetzelfde als iemand op het rechte pad brengen, en is te vinden in Psalmen 23:3, ‘Hij verkwikt mijn ziel. Hij leidt mij in de rechte sporen om zijns naams wil’ (NBG-vertaling; de NBV heeft ‘langs veilige paden’). Vergelijk ook in de Statenvertaling (1637) Spreuken 4:11, ‘Ick onderwijse u inden wech der wijsheyt: ick doe u treden in de rechte sporen’ waar de...

2019-10-16

spoor

spoor - Zelfstandignaamwoord 1. (spoorwegen) twee met elkaar verbonden ijzeren staven waarover een trein of tram rijdt 2. (spoorwegen) spoorwegmaatschappij het is een mooie dag om met het spoor naar Zandvoort te gaan 3. afdruk in de sneeuw waren de sporen te zien van enige konijnen 4. (techniek) deel van een magneetband waarop de informatie van één kanaal is vastgelegd 5. (techniek) af...

2019-10-16

Spoor

Spoor is een denkbeeldige lijn in de lengterichting van het spoor in het midden van beide spoorstaven op de hoogte van het vlak van de bovenkant en van beide spoorstaven.

2019-10-16

Spoor

Deel van een geluidsband waarop muziek is vastgelegd. Stereo geluidsbanden hebben twee sporen, één voor links en één voor rechts. Meersporen-opnamen hebben er meer: voor elk instrument één. Zie: Meersporen-opnamen.

2019-10-16

spoor

spoor - zelfstandig naamwoord 1. rails waar treinen over rijden ♢ er lagen twee grote stenen op het spoor 1. de trein vertrekt vanaf spoor 5 [perron 5] 2. ik reis per spoor [met de trein] 2. afdruk op de grond ♢ we zag...

2019-10-16

Spoor

Spoor, Simon Hendrik, Nederlands officier, *12.1.1902 Amsterdam, +25.5.1949 Djakarta. Spoor vertrok in 1923 als 2e luitenant naar Nederlands-Indië. In 1934 werd hij leraar aan de Koninklijke Militaire Academie in Breda. In 1938 keerde hij als stafofficier terug naar Nederlands-Indië. Na de Japanse verovering van de Indonesische archipel werd hij op het hoofdkwartier van de Amerikaanse generaal MacArthur geplaatst, de opperbevelhebber van de geallieerde strijdkrachten in de zuidwestelijke Pacif...

2019-10-16

Spoor

Spoor - in de plantkunde de naam voor een cylindervormig, hol, honing bevattend aanhangsel van kelk of bloemkroon, zooals dat voorkomt bij het Viooltje, de Ridderspoor en bij vele Orchideeën.

2019-10-16

Spoor

1° Van een bloem, een meest hol, kegel- of draadvormig uitsteeksel aan den voet der kroonblaadjes of kelkblaadjes, dat honig bevat, bijv. bij O. I. kers en viooltje. 2° Bij sommige vogels, vooral bij de hoendervogels, een aanhangsel aan de pooten.