Wat is de betekenis van SPOELING?

2023-09-27
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

spoeling

spoeling - Zelfstandignaamwoord 1. het spoelen of het gespoeld worden 2. bepaald afvalproduct dat tot veevoeder dient 3. haarkleurmiddel. Woordherkomst Naamwoord van handeling van spoelen met het achtervoegsel -ing

2023-09-27
Agrarisch Encyclopedie

Veerman (1954)

Spoeling

Er kunnen verschillende spoelingssoorten worden onderscheiden. Heeft er geen extra bewerking plaatsgevonden dan komen alle soorten hierin overeen dat het vochtgehalte zeer groot is. In de meeste gevallen wordt s. gezien als een bijproduct van de alcoholbereiding. Het bestaat voorn. uit de resten van het uitgangsmateriaal. Al naar de uitgangsstof ku...

Direct toegang tot alle 16 resultaten over SPOELING?

Word nu vriend van Ensie
2023-09-27
Frysk Wurdboek (Friesch woordenboek)

Fa. A.J. Osinga (1952)

Spoeling

s., (om)spielsel (it), spielwetter (it); vele varkens maken de — dun, in bulte bargen meitsje tinne drank, meitsje it drinken krap.

2023-09-27
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

SPOELING

v. (-en), 1. het spoelen of gespoeld worden: de spoeling van de neus. 2. tafel- of keukenafval die met water tot nat veevoer verwerkt is; (zegsw.) veel varkens maken de spoeling dun, waar veel rechthebbende deelgenoten zijn, is ieders portie niet groot; — ook afvalproduct uit de bier- en spiritusfabrieken dat tot veevoeder dient...

2023-09-27
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Spoeling

waterrijke rest die er van de grondstoffen der spiritusfabricage*: granen, aardappelen of melasse overblijft, nadat de gisting heeft plaatsgehad en de gevormde alkohol is afgedestilleerd. De geringe hoeveelheid kalkarme, droge stof bestaat voor een groot deel uit stikstofhoudende stoffen, die méér werkelijk eiwit bevatten dan de gebru...

2023-09-27
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

spoeling

v. spoelingen, spoelinkje (het spoelen; rest van de grondstoffen der spiritusfabricage, granen, aardappelen, melasse, dikwijls veevoeder; draf): spreekw. Veel varkens maken dunne spoeling (of: de spoeling dun), veel kinderen, erfgenamen, maken een schrale keuken, een dunne erfenis.

2023-09-27
Woordenboek voor praktische kennis

Dr. L.M. Metz (1937)

Spoeling

Draf. Afval van spiritusfabrieken, in het bijzonder van jeneverstokerijen (graanspiritus). Het zetmeel uit de granen verandert door de kieming in moutsuiker en druivensuiker. Van het gekiemde graan maakt men een pap, waarbij gist gevoegd wordt. Door de gisting wordt moutsuiker in alkohol en koolzuur gesplitst De alkohol wordt door overhaling uit de...

2023-09-27
Encyclopedie voor Iedereen

John Kooy (1933)

Spoeling

→ Draf.

2023-09-27
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Spoeling

Irrigatie, geneesk.bewerking, waarbij een lichaamsholte met behulp van stroomende vloeistof gereinigd wordt. Voor s. der vagina gebruikt men bij voorkeur warm water, soms gemengd met zwakke antiseptica.

2023-09-27
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

spoeling

(‘spoeling) v. (-en ; ...linkje) I.Eig. het spoelen. II. Metn. [van een spoeling afkomstige vloeistof] 1. tafel- of keukenafval dat met water tot nat veevoeder is verwerkt : een varken met mesten. → varken. 2. Iitbr. vloeibaar afval, produkt van branderijen, als veevoeder gebruikt.

2023-09-27
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

spoeling

v. (-en), 1. het spoelen of gespoeld-worden, b.v. als geneeskundige behandeling; 2. tafelof keukenafval met water tot veevoer verwerkt; (zegsw.) veel varkens maken de — dun, waar veel gegadigden zijn, is ieders portie of kans klein; ook afvalprodukt uit de bierbrouwerijen en spiritusfabrieken dat tot veevoeder dient; 3. (mijnbouw) zie boors...

2023-09-27
Oosthoek encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Spoeling

Spoeling - zie BRANDERIJ.

2023-09-27
Vreemde woorden woordenboek

Fokko Bos (1914)

spoeling

spoeling - v., draf, varkensvoeder.

2023-09-27
Vivat's Geïllustreerde Encyclopedie

J. Kramer (1908)

Spoeling

nevenproduct uit de jeneverstokerij, dat tot veevoeder dient

2023-09-27
Groot woordenboek der Nederlandsche taal

J.H. van Dale (1898)

SPOELING

SPOELING - v. (-en), het spoelen; — spoelwater, in veel streken aan de varkens tot drinken gegeven : gedroogde spoeling; (spr.) veel varkens maken de spoeling dun, waar veel rechthebbende deelgenooten zijn. is ieders portie niet groot; afvalproduct uit de jeneverstokerij dat tot veevoeder dient: de koeien met spoeling voeden. SPOELINKJE, o. (...

2023-09-27
Nieuw woordenboek der Nederlandsche taal

I.M. Calisch (1864)

Spoeling

Spoeling, v. (-en), het spoelen; (landb.) draf waarmede men het vee drenkt; spoelwater; (spr.) veel varkens maken eene dunne -, waar veel regthebbenden deelgenooten zijn is ieders portie niet groot. *-BAK, m. (-ken). *-BOER, m. (-en), boer die zijn vee met spoeling mest. *-POMP, v. (-en), pomp waarmede men de spoeling in de vaten werkt. *-SCHUIT...