Wat is de betekenis van Spitsbergen?

2023-09-25
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

Spitsbergen

Spitsbergen - Eigennaam 1. (toponiem) een Noorse eilandengroep 2. (toponiem: eiland) een Noors eiland Spitsbergen maakt in tegenstelling tot de rest van Noorwegen geen deel uit van de Verdragen van Schengen. Woordherkomst samenstelling van spits en bergen

2023-09-25
Nieuwe Groninger Encyclopedie

P. Brood, A.H. Huussen en J. van der Kooi (1999)

Spitsbergen

Gehucht in de gemeente Menterwolde ten N.W. van Zuidbroek en ten W. van Noordbroek. De wegen hier heten Spitsbergen, Spitsbergerweg en Nieuwe Spitsbergerweg. Productielocaties aardgas. De naam is - inderdaad - ontleend aan het eiland Spitsbergen, door Jacob van Heemskerck en Willem Barentsz in 1596 ontdekt tijdens hun roemruchte ‘tocht om de...

Direct toegang tot alle 15 resultaten over Spitsbergen?

Word nu vriend van Ensie
2023-09-25
Lexicon Nederland en België

Liek Mulder (1994)

Spitsbergen

Spitsbergen (Svalbard), Noorse eilandengroep in de Noordelijke IJszee. Spitsbergen werd waarschijnlijk in 1194 het eerst door Noren bezocht. In 1596 landde Willem → Barentsz. er. De → Noordse Compagnie had hier een station voor de walvisvaart en de bereiding van traan (→ Smerenburg). Op 9.2.1920 werd Spitsbergen officieel Noors bezit.

2023-09-25
Encyclopedie voor Zelfstudie

drs. L.A. Beeloo (1981)

Spitsbergen

een aan Noorwegen behorende en ten noorden daarvan liggende groep eilanden, groot 62 050 kma, in de Noordelijke Ijszee, met uitgestrekte kolenvelden en veel hete bronnen.

2023-09-25
Geschiedenis Lexicon

H.W.J. Volmuller (1981)

Spitsbergen

(Svalbard). Noorse eilandengroep in de Noordelijke IJszee. Werd waarschijnlijk 1194 het eerst door Noren bezocht: 1596 door W.Barentsz. De Noordse Compagnie had hier een station voor de walvisvaart en de bereiding van traan (→ Smerenburg). Werd 9.2.1920 erkend als Noors bezit.Litt. Hessel Gerritsz.. Beschryvinghe van der Samoyeden Landt en His...

2023-09-25
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Spitsbergen

Noorse eilandengroep in de N.-IJszee, grotendeels bedekt met landijs en gletsjers. 69.920 km2, ong. 2000 inw. Het gebied is rijk aan steenkool, die wordt ontgonnen.

2023-09-25
Encyclopedie voor Iedereen

John Kooy (1933)

Spitsbergen

eil.-groep ten N. v. Noorwegen, bestaande uit 3 grootere en vele kleinere eik, in 1590 d/d Ned. ontdekt, thans Noorsch bezit; grootendeels bergl., bedekt met gletschers, i/h W. steenkoolmijnen. Totale oppervl. 65 000 kma, 1200 inw.

2023-09-25
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Spitsbergen

(Noorsch: Svalbard), eilandengroep ten N. van Skandinavië (zie bij lit. Skandinavië, XVIII 704), bij verdrag van Parijs in 1920 aan Noorwegen toegewezen. S. omvat vijf groote eilanden en veel kleine: W. Spitsbergen 39 400 km2, Noordoostland 16 900 km2, Edge-eiland, Barentszeiland, Prins Karels Voorland, samen 63 805 km2 opp. Svalbard was...

2023-09-25
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

Spitsbergen

('spidz) o. Noors eiland (→ noordpool) 64 000 km2. 2500 inw.; hoofdprodukt : steenkolen. Het werd 1596 door Nederlanders onder Barendsz ontdekt; tijdens de Tweede Wereldoorlog door Britse en Canadese troepen bezet.

2023-09-25
Wat is dat? Encyclopedie voor jongeren

P.J.F.H. van de Rivière, R. de Ruyter-van der Feer (1928, 1930 en 1938)

Spitsbergen

werd in 1596 door Willem Barentsz ontdekt en in het begin van de 19de eeuw bezocht. Spitsbergen is een archipel of eilandengroep, in het geheel zo groot als tweemaal Nederland; het grootste is het sterk verbrokkelde Westelijke eiland. Omstreeks 1920 zijn hier steenkolenlagen ontdekt. Een Rotterdamse expeditie, in 1921 naar Spitsbergen gezonden, vo...

2023-09-25
Oosthoek encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Spitsbergen

Spitsbergen - archipel in de Noordelijke Ijszee, tusschen Groenland en Nova Zembla, 64.290 K.M.2 groot; niet blijvend bewoond, 3 groote eilanden : West.-S., Noordoostland, Edgeeiland. In 1596 door Barendsz., Rijp en Heemskerk ontdekt. De eerste Hollandsche kaart er van verscheen in 1662. De geheele groep bestaat uit de overblijfselen van een tafell...

2023-09-25
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Spitsbergen

➝Svalbard.

2023-09-25
Vivat's Geïllustreerde Encyclopedie

J. Kramer (1908)

Spitsbergen

archipel in de Noordelijke IJszee, tusschen Groenland en Nova Zembla, 64.290 km.2 groot; onbewoond; 3 groote eilanden: West-S., Noordoostland, Edge-eiland. In 1596 door Barendsz., Bijp en Heemskerk ontdekt. In den laatsten tijd door verschil!, expedities onderzocht.

2023-09-25
Winkler Prins

Anthony Winkler Prins (1870)

Spitsbergen

Spitsbergen, te voren Nieuwland of Koning Jacobs-Nieuwland en door de Groenlandsvaarders ook Oost-Groenland geheeten, eene nu eens tot Europa, dan weder tot Noord-Amerika gerekende eilandengroep in de noordelijke IJszee, ten noordoosten van Groenland, ligt tusschen 76°30'—80°30' N. B en 10°-28° O. L. van Greenwich en bestaat uit drie groote eilande...

2023-09-25
Geographisch- historisch woordenboek

Servaas de Bruin, D. Noothoven van Goor (1869)

Spitsbergen

eene groep eilanden (waaronder 3 tamelijk groole) benoordoosten Groenland; ze worden te zanten op 1400 vierk. mijlen geschat, vormen het noordelijkst gelegen land van den aardbol, en zijn rotsig en bergachtig, rijk aan ren-, zeeen pelsdieren, doch niet door menschen bewoond.