Wat is de betekenis van spit?

2022
2022-08-18
Woordenboek van Populair Taalgebruik

Geschreven door Marc De Coster. Uitgegeven op Ensie in 2022.

Spit

(1950) (luchtv.) populaire benaming voor de Spitfire. • Op het vliegveld Valkenburg bij Den Haag gingen om 12.15 de eerste „Spits" (zoals men hier de Spitfires noemt) de lucht in. En terwijl de halve vliegbasis rustig aan de lunch zat, vochten zij boven Deelen een wel haast wanhopige strijd met drie aanvallende Superforten, die met een a...

Lees verder
2019
2022-08-18
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

spit

spit - Zelfstandignaamwoord 1. een draaiende staak waarop men vlees of een geslacht dier spietst en boven of naast een hittebron roostert Ze had een lekker kippetje aan het spit gebraden. 2. (medisch) hevige lage rugpijn, lendenpijn spit - Werkwoord 1. enkelvoud tegenwoordig...

Lees verder
2016
2022-08-18
Culinair van a tot z

Culinair van a tot z

spit

Stalen pen, waaraan stukjes vlees, stukjes tomaat en paprika, ui e.d. wordt geregen en vervolgens bereid, zoals bijvoorbeeld shaslik e.d.

2010
2022-08-18
Dokterswoordenboek

Ruim 2300 medische begrippen, omschreven door Jannes van Everdingen en Arnoud van den Eerenbeemt

spit

Pijn onder in je rug waardoor je moeilijk kunt bewegen.

1997
2022-08-18
Vloeken

Prof. dr. P.G.J. van Sterkenburg: Vloeken, een cultuurbepaalde reactie op woede, irritatie en frustratie (SDU, 2001).

spit

De verwensing krijg het spit! drukt woede en verontwaardiging uit, moet niet letterlijk genomen worden en wil zoveel zeggen als ‘ga weg, hoepel op’. Spit is de volksnaam voor lumbago ‘plotselinge heftige pijn in een lende’. Andere populaire namen zijn lendenwee en lendenzucht. zie krevere...

Lees verder
1994
2022-08-18
Lexicon Nederland en België

Lexicon van de geschiedenis van Nederland & België

Spit

Spit, Wilhelmus Johannes Leonardus, Nederlands vakbondsfunctionaris, *26.6.1924 's-Gravenhage. Spit bezocht een handelsavondschool en de sociaal-economische school van het Nederlands Katholiek Vakverbond (nkv). Hij werkte als magazijnbeheerder en als assistent-accountant. Vanaf 1949 vervulde hij verschillende functies bij de rooms-katholieke bond v...

Lees verder
1981
2022-08-18
Zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

spit

een plotseling optredende, heftige spierpijn in het lendengedeelte van de rug, die gewoonlijk onder invloed van een geforceerde of verkeerde beweging van de rug ontstaat door koude.

1981
2022-08-18
Lexicon der Natuurgeneeskunde

Vraagbaak voor het moderne gezin (Uitgave Milinda Uitgevers, 1981)

Spit

(lumbago) plotseling optredende pijn in de streek van de lendenspieren, vaak door inklemming van een zenuw door verschuiving of verrekking van de wervels. Door chiropractische ingreep gaat de pijn terstond over. Het kan ook een pijn in de spieren zijn door afscheuren of inscheuren van afzonderlijke spiervezels met bloedingen in de gekwetste spier,...

Lees verder
1977
2022-08-18
Erotisch woordenboek

Hans Heestermans

spit

spit - penis; eig. ‘puntige, ijzeren staaf (vgl. spil, speld e.d. en speten). Vaak inverb. als aan het spit rijgen,steken; ‘coïre’ (met de nadruk op de rol van de man) en een boutje aan het spit braden ‘coïre’ (met nadruk op de rol van de vrouw). (Een bruid in bed keert zich om omdat haar man haar onaangeroer...

Lees verder
1974
2022-08-18
Biologische encyclopedie

Biologische encyclopedie geschreven door G. Th. van Kempen. Amsterdam, 1974.

spit

aandoening van de spieren in de lenden.

1973
2022-08-18
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

spit

1. o. (-ten, speten), a. (ook: braadspit), puntige ijzeren staaf waaraan vlees wordt gestoken om het te braden of te roosteren ⓔ; een haas aan het — steken; b. speet. ⓔ Het ronddraaien van het spit kan gebeuren met de hand of met een elektromotor, aangebracht in het spit zelf of ingebouwd in een wand van de oven. Een elektrisch spit moet zijn...

Lees verder
1954
2022-08-18
Medisch Encyclopedie 1954

Eerste Medisch Systematische Ingerichte Encyclopedie

Spit

lumbago, pijn in de lendenstreek, in het bijzonder een acuut beginnende pijn in de lendenspieren. vgl.; stijve nek.

1952
2022-08-18
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Spit

s.n., spit (it).

1951
2022-08-18
Engels

Woordenboek Engels (1951)

spit

I. 1. (braad)spit; 2. landtong; II. 1. aan het spit steken; 2. (door)steken. III. spuwen, spugen; „blazen" [van kat]; spetteren; spit on (upon), spuwen op; IV. spuwen, spugen; spit out, uitspuwen, -spugen; fig er uit gooien; V. spuug, spog, speeksel; spit and polish, 't poetsen: he is the (dead, living, very) spit of his father,...

Lees verder
1950
2022-08-18
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

SPIT

I. o. (speten, ten), 1. puntige ijzeren staaf waaraan vlees wordt gestoken om het te braden; (zegsw.) er is geen spit met hem te wenden, er is met hem niet samen te werken, niet op te schieten, geen land te bezeilen; — hij wordt met het spit gesmeten, schoon hij van 't gebraad niet heeft gegeten, hij wordt onschuldig gestra...

Lees verder
1949
2022-08-18
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Spit

(lumbago), meestal aan één kant optredend spierrheuma in de lendenstreek.

1937
2022-08-18
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

spit

I. o. spitten en speten (braadspit). II. o. spitten (spadesteek; diepte met een spit te bereiken, een spadevol). III. o. (plotselinge rheumatische pijn in de lendespieren); etym. waarsch. = spit I.

Lees verder
1933
2022-08-18
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Spit

lumbago, een acute rheumatische of neuralgische aandoening der lendenspieren; komt hoofdzakelijk hij mannen voor.

1933
2022-08-18
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Spit

(lumbago), synoniem met „myalgia lumbalis” (→ Spierpijn), berust op een traumatische of vaker op een rheumatische aandoening der lendespieren. Na vertillen of koudevatten krijgt de patiënt plotseling een pijnlijke scheut door de lenderugspieren; men spreekt ook wel wegens dit plotselinge begin van → heksenschot. De stijve...

Lees verder
1929
2022-08-18
Geneeskundige Encyclopaedie 1929

Dr. Ch. Bles

Spit

zie Lendenpijn en Spierrheumatisme.