Wat is de betekenis van Spel?

2022
2022-12-08
Woordenboek van Populair Taalgebruik

Geschreven door Marc De Coster. Uitgegeven op Ensie in 2022.

spel

(1950) (inf. Vlaanderen) mannelijk of vrouwelijk geslachtsorgaan. Syn.: spellement*. • Spel. het mannelijk of vrouwelijk schaamdeel (L. Lievevrouw-Coopman: Gents Woordenboek. 1950) • (H. Mullebrouck: Vlaamse volkstaal. 1984) • Spel. 'Hij lig mee zijn spel bluut.' Mannelijk schaamdeel. (Edmond Cocquyt: Nieuw Gents Idioticon. 1995)...

Lees verder
2019
2022-12-08
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

spel

spel - Zelfstandignaamwoord 1. een bezigheid ter ontspanning volgens vaste regels met elementen als competitie, behendigheid, inzicht en kans Hij speelde een spel op zijn gloednieuwe spelcomputer. spel - Werkwoord 1. eerste persoon enkelvoud tegenwoordige tijd van spellen ...

Lees verder
2018
2022-12-08
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

spel

spel - zelfstandig naamwoord 1. bezigheid met regels, vaak een wedstrijd ♢ kaarten is een spel 1. ze gaan op in hun spel [zien of horen verder niets] 2. een spelletje met iemand...

Lees verder
2017
2022-12-08
Mark Nelissen

Professor emeritus in de gedragsbiologie.

spel

spel - Vriendschappelijk gedrag, eigen aan de jeugdfase van de ontogenetische ontwikkeling, waarbij gedragingen of gedragselementen die eigen zijn aan het volwassen stadium voorkomen (agressie, seksueel gedrag, jagen, ontsnappen...), maar niet dezelfde functie hebben. Het s. is een gedrag waarbij het individu de gedragingen van de volwassenheid lee...

Lees verder
2010
2022-12-08
Wielerwoordenboek

Geschreven door Fons Leroy en Wim van Rooy

spel

spel: de strijd.

2009
2022-12-08
Golfsportwoordenboek

Golfsportwoordenboek door Jan Luitzen

spel

(het; -en) 1 AL - activiteit van een of meer mensen die middels lichamelijke en/of geestelijke inspanning binnen gestelde regels zoeken naar ontspanning, gezelligheid, in wedijver met ander(en), waarbij winnen (meestal) niet voorop staat; geest van het spel (Eng. ‘spirit of the game’), sportiviteit en voorkomendheid tegenover andere spelers. 2 SP -...

Lees verder
2009
2022-12-08
Wielersportwoordenboek

Wielersportwoordenboek door Jan Luitzen ©

spel

(het; -en) AL - spel is een activiteit van een of meer mensen die middels lichamelijke en/of geestelijke inspanning binnen gestelde regels zoeken naar ontspanning, gezelligheid, in wedijver met ander(en), waarbij winnen (meestal) niet voorop staat: het spel is op de wagen, (bv. na een rustige wedstrijdperiode) de strijd (finale) is begonnen; het ga...

Lees verder
2008
2022-12-08
Atletiek- en turnwoordenboek

Atletiek- en turnwoordenboek door Jan Luitzen

spel

(het; -en) AL - spel is een activiteit van een of meer mensen die middels lichamelijke en/of geestelijke inspanning binnen gestelde regels zoeken naar ontspanning, gezelligheid, in wedijver met ander(en), waarbij winnen (meestal) niet voorop staat.

2004
2022-12-08
Vlaams-Nederlands woordenboek

Peter Bakema

spel

in België ook: last, moeite. - veel spel maken van, veel moeite doen voor, veel werk maken van. - kort spel met iets maken, spoedig een einde aan iets maken, korte metten met iets maken.- opgezet spel, doorgestoken kaart, afgesproken werk. Maar de Porsche werd enkele jaren later door politie-inspecteur Georges Zicot in e...

Lees verder
2002
2022-12-08
Lexicon voor de kunstvakken

Verklaringen van woorden die gebruikt worden in teksten over kunst.

spel

Een spel, dramatisch spel ofwel toneelspel; is een een georganiseerde dramatische handeling die door improvisatie of een bep. tekst kan worden uitgevoerd; een spel kan uit meerdere scènes bestaan; zie ook in spel, in rol.

2001
2022-12-08
Begrippenlijst drama

Nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling

Spel

Dramatisch spel ofwel toneelspel, d.i. georganiseerde, (→) dramatische handeling die op basis van (→) improvisatie of vastgelegde tekst kan plaatsvinden. Een spel kan uit meerdere scènes bestaan. (→) In spel; (→) In rol). Literatuur - J. Huizinga, Homo ludens, 1985 - Lidwine Janssens, Drama is de kunst, 1998 - Roel Twijnstra e.a. Dramatiseren, 198...

Lees verder
1999
2022-12-08
Encyclopedie Groningen

Nieuwe Groninger Encyclopedie

Spel

zie Kinderspelen, Volksvermaken.

1998
2022-12-08
drs. Toine van Hoof

AUTEUR VAN HET BRIDGE WOORDENBOEK - "BRIDGE OPZOEKBOEK" (UITGAVE 1998)

spel

1. De in vier handen verdeelde kaarten beschouwd als een geheel, met inbegrip van het bieden en spelen ervan. 2. De dertien kaarten van een speler (hand).

Lees verder
1992
2022-12-08
Symbolen

Hans Biedermann

spel

een vrijwillige bezigheid omwille van het plezier, die volgens zekere regels verloopt, en waarin ook een vergeten symboliek kan schuilen. Oude, door volwassenen sinds lang vergeten riten en cultische spelen kunnen in afgezwakte vorm in de kinderwereld bewaard zijn gebleven.

1990
2022-12-08
BDI

BDI terminologie

spel

materiaal benodigd voor het solitair of in gezelschap spelen van een bepaald spel ter ontspanning of met educatieve doeleinden.

1990
2022-12-08
Art & Architecture Thesaurus

Art & Architecture Thesaurus

spel

spel - Vorm van ontspanning die ten minste enige lichamelijke inspanning of praktische activiteit behelst, vooral bij kinderen en jonge dieren tijdens het aanleren van volwassen gedrag en het ontdekken van hun omgeving.

1980
2022-12-08
Blauwe Scheen

Lexicon Beeldende Kunstenaars

Spel

Koenraad; geb. Rotterdam 15 november 1876, overl. Rotterdam 23 september 1944. Woonde en werkte aldaar. Kunstschilder.Scheen 1970.

Lees verder
1973
2022-12-08
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

spel

o. (-en, -len), 1. bezigheid die zonder enige praktische doelstelling, alleen om zichzelf, tot vermaak of ontspanning wordt verricht (e): een met blokken, met lucifers; een ontspanning die aan bepaalde regels is gebonden, b.v. knikkeren, hinkelen, hockey en andere balspelen; als vertoning: brood en spelen; als manifestatie en wedstrijd: de Olympisc...

Lees verder
1965
2022-12-08
Lexicon van de Psychologie

N.Sillamy

SPEL

lichamelijke of geestelijke activiteit zonder doel of nut, waaraan men zich overgeeft alleen om het plezier dat deze verschaft. De huidige psychologie en scholen met individueel leerplan hebben het spel dat vroeger niet in tel was, in ere hersteld.

1963
2022-12-08
Surinaams woordenboek

J. van Donselaar

spel

I.(het, -en), (ook, hist.:) dansfeest voor slaven. Bij deze gelegenheid word aan de plantagenegers een spel gegeven, dat is een danspartij, die twee tot drie dagen achter den anderen duurt (Lammens 1846; 1982: 180). -Etym.: S speri = o.m. id. (a) Vgl. Van Dale: s. = o.m., in Z.-Ned., een dansgelegenheid op de kermis, (b) F.H. Rikken (1907, in Doelw...

Lees verder