Synoniemen van Speelveld

2020-04-06

Speelveld

Bedrijven moeten een helder beeld hebben van de precieze markt die zij met de beoogde investering willen bedienen en waarin zij een sterke marktpositie willen opbouwen. Het speelveld definieert de directe omgeving van de nieuwe activiteit. Het beschrijft dus het beoogde leefgebied van de nieuwe bedrijfsactiviteit waar de opbrengsten moeten worden gerealiseerd. Het speelveld wordt ook wel het ‘business domain’ genoemd (Day, 1986). Het geeft een duidelijke richting aan alle inspanningen en bakent...

2020-04-06

speelveld

speelveld - Zelfstandignaamwoord 1. een veld waarop een spel wordt gespeeld Voor de wedstrijd keurde de scheidsrechter het speelveld. 2. gelijk ~: (figuurlijk) eerlijke concurrentie tussen partijen, zonder inmenging van buitenaf Met het nemen van allerlei maatregelen hopen ze zo een voor alle partijen gelijk speelveld te creëren voor de komende verkiezingen. 3. (figuurlijk) (economie) markt...

2020-04-06

speelveld

speelveld - zelfstandig naamwoord uitspraak: speel-veld 1. veld waarop gespeeld wordt ♢ op het speelveld zijn de kinderen aan het voetballen 2. veld dat volgens de regels van het voetbalspel is afgebakend ♢ een wedstrijd mag alleen plaatsvinden op een officieel speelveld 3. markt waarop een onderneming actief...

2020-04-06

Speelveld

→ Recreatieterreinen.