Wat is de betekenis van speelplaatsen?

2023-12-09
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

speelplaatsen

speelplaatsen - Zelfstandignaamwoord 1. meervoud van het zelfstandig naamwoord speelplaats

2023-12-09
Polulaire Geneeskundige Encyclopaedie

Dr. Ch. Bles (1929)

Speelplaatsen

Bij den aanleg eener stad is het uit een hygiënisch oogpunt van groot belang, te zorgen voor voldoende open ruimten, die tot openbare speeltuinen of speelplaatsen worden ingericht. Minstens 6 à7 pCt. van de geheele oppervlakte eener groote stad behoort voor dit doel te worden gereserveerd.