Wat is de betekenis van Souvereiniteit Gods?

1926
2021-10-16
Christelijke encyclopedie

Geschreven onder redactie van theoloog F.W. Grosheide, 1925-1931

Souvereiniteit Gods

Onder de Souvereiniteit Gods verstaan wij dit, dat God als aller dingen Schepper en Formeerder en als Onderhouder van alle dingen over alles het absolute zeggenschap heeft, en dat uit Hem en door Hem en tot Hem alle dingen zijn. Deze souvereiniteit gaat gepaard met en wordt gedragen door Gods rechtvaardigheid en heiligheid, Zijn volmaaktheid en wij...

Lees verder