Wat is de betekenis van Southey (robert)?

2024-06-13
Oosthoek encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Southey (robert)

Southey (Robert), Eng. dichter, 1774—1843, geb. te Bristol, werd opgevoed op Westminster School, werd hiervan weggestuurd na het schrijven van een artikel in een schoolblad ; stud. te Oxford, waar hij zich onderscheidde door zijn geestdrift voor de Fransche revolutie. In 1794 schreef hij zijn revolutionnair jeugddrama Wat Tyler. Met Coleridge en ee...