Wat is de betekenis van Southey?

2024-06-13
Winkler Prins

Anthony Winkler Prins (1870)

Southey

Southey (Robert), een verdienstelijk Engelsch dichter en geschiedschrijver, geboren den 12den Augustus 1774 te Bristol, was de zoon van een lakenkooper, bezocht de Westminsterschool, maar moest deze na een vierjarig verblijf verlaten wegens een artikel over de ligchamelijke tuchtiging in de Engelsche scholen, hetwelk hij in het door hem gestichte t...