Synoniemen van SOORT

2019-11-13

soort

Een soort is een groep organismen waarvan exemplaren van verschillende geslachten vruchtbare nakomelingen kunnen produceren. Hoewel veel soorten niet met elkaar kunnen kruisen, kunnen er bij kruisingen tussen nauwverwante soorten soms toch nakomelingen uit voort komen. Het bekendste voorbeeld is waarschijnlijk een kruising tussen een paard en een ezel dat een muildier of muilezel tot gevolg heeft. Ook de kruising van een leeuw en een tijger levert soms nakomelingen op. Deze dieren komen elkaar e...

2019-11-13

soort

soort - Zelfstandignaamwoord 1. (n): een groep voorwerpen die een bepaald aantal kenmerken gemeenschappelijk heeft en zich daarin onderscheidt van overeenkomstige groepen Heeft u nog meer van dit soort verloopstukken? 2. (f)/(m): (biologie) een groep levende wezens die een bepaald aantal kenmerken gemeenschappelijk heeft en zich onderling voort kan planten, onderdeel van een geslacht ...

2019-11-13

soort

soort - zelfstandig naamwoord 1. verzameling mensen of dingen met dezelfde eigenschappen ♢ leraren zijn een vervelend soort mensen 1. hij is enig in zijn soort [er bestaat geen tweede van] 2. soort zoekt soort [mensen met dezelfde eigenschappen zoeken elkaar op]

 • 2019-11-13

  SOORT

  SOORT - v. o. (-en), vereeniging van voorwerpen die een gemeenschappelijk karakter hebben: de verschillende soorten van kevers; er zijn wel 1000 soorten van grassen; het ontstaan der soorten, volgens Darwi', de verschillende soorten van den stijl, van romans; — eene soort van tafel; eene fijne soort sigaren; dat is voortreffelijk in zijne soort; — een raar soort van menschen, een raar slag; die is eenig in zijn soort, daarvan treft men geen tweede zoo aan; — allerlei soort van menschen kom...

  2019-11-13

  Soort

  zie Stelsel.

  2019-11-13

  Soort

  1° (Logica) een der → praedicabilia of zegbaarheidstitels, nl. die, welke als gezegde in een oordeel de volledige wezensbepaling van het onderwerp aangeeft. De s. kan van de individuen zonder beperking in aantal eenzinnig gezegd worden. Lit.: J. Th. Beysens, Logica (31923, 40-48). F. Sassen. 2° (Wisk.) In de intuïtionistische verzamelingsleer is s. een eigenschap, die een mathematisch object bezitten kan en waardoor men zeggen kan, dat het object van die soort is. Het begrip t...