Wat is de betekenis van S O N D?

2024-05-24
Oosthoek encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

S O N D

S O N D - Ijsvelden .. 9 35 18 13 14 5 4 2 Ijsbergen .. 1 9 9 8 20 21 19 10 5 2 — De gemiddelde ijsgrens in de omgeving van de N. F. Bank loopt van 42° N. en 52° W. naar 45° N. en 42° W. In ongunstige ijsjaren komt het ijs echter wel tot 38° breedte. Het groote belang van de scheepvaart deed een internationaal bekostigd en, door de Vereenigde State...