2020-04-06

solvabiliteitsratio

solvabiliteitsratio - Een verhoudingsgetal of kengetal waarmee bij een bedrijf het eigen vermogen wordt uitgedrukt in een percentage van het totale vermogen; hoe hoger dat percentage hoe beter de solvabiliteit. Een hoge solvabiliteit betekent niet alleen een grote vermogensbuffer om toekomstige tegenvallers op te vangen, maar ook de mogelijkheid om zonder emissies andere bedrijven over te nemen. Bij financiële instellingen geeft dit getal de verhouding weer tussen het eigen vermogen, dat als buf...

2020-04-06

Solvabiliteitsratio

Het vreemd vermogen gedeeld door het eigen vermogen (EV/VV). Dit kengetal geeft de mate aan waarin de onderneming afhankelijk is van eigen vermogen of van externe financiering. Een hoge solvabiliteit betekent dat de onderneming een grotere financiële weerbaarheid heeft en daarmee een lager risicoprofiel. Het is voor zo’n onderneming relatief eenvoudiger om geld te lenen. Het is belangrijk is om naar een optimale verhouding te streven tussen vreemd en eigen vermogen en daarmee rekening te houden...