Synoniemen van SOLDAAT

2019-10-17

soldaat

Het begrip soldaat heeft 4 verschillende betekenissen: 1) iemand die dient in het leger; iemand die zonder rang dient in het leger; militair met de laagste rang bij de krijgsmacht; militair zonder rang; ongegradueerd militair 2) voorstelling van een soldaat, vaak van tin, als speelgoed, als model, enz.; nagebootste soldaat; speelgoedsoldaatje; soldaatje 3) iets opmaken, leegmaken 4) insect dat zich hoofdzakelijk bezighoudt met het verdedigen van het nest, dat op rooftocht gaat, enz.

2019-10-17

Soldaat

Soldaat - elke soldaat heeft een maarschalkstaf in zijn ransel: iedereen kan zich van de laagste tot de hoogste rang opwerken als hij maar de nodige energie bezit. Dit spreekwoord wordt toegeschreven aan Napoleon, die zelf van artillerieofficier opklom tot keizer van Frankrijk. Maak het maar soldaat: eet het maar op. Men kan echter ook een fles wijn soldaat maken. Volgens Van Ginneken was de uitdrukking reeds bekend bij de artillerie rond 1860. Huizinga denkt aan de spreekwoordelijke soldatenma...

2019-10-17

Soldaat

1 elke - draagt de maarschalksstaf in zijn ransel, zie maarschalksstaf. 2. - maken, leegdrinken (een fles); helemaal verorberen (een maaltijd). Deze slanguitdr. vinden we terug in de meeste spreekwoordenboeken (o.a. Harrebomée) en bij Draaijer: Woordenboekje van hetDeventersch dialect (1936). Volgens Van Ginneken was de uitdr. al bekend bij de artillerie rond 1860. De meningen omtrent de herkomst zijn evenwel verdeeld. Huizinga denkt aan de spreekwoordelijke soldatenmaag, die te pas en te onpas...

2019-10-17

soldaat

soldaat - Vertegenwoordiger van een kaste in een kolonie van sociale insecten die instaat voor de verdediging van de kolonie, en zich niet voortplant.

2019-10-17

soldaat

soldaat - Zelfstandignaamwoord 1. (beroep) (militair) een militair met de laagste rang binnen de krijgsmacht Tijdens de Eerste Wereldoorlog stierven er miljoenen soldaten in de loopgraven. 2. (dierkunde) termiet of mier die vooral op roof uitgaat, of het nest verdedigt Soldaten zijn altijd vrouwtjes en dienen hun koningin. Woordherkomst van het Middeleeuws Latijnse soldarius (iem...

2019-10-17

soldaat

soldaat - zelfstandig naamwoord uitspraak: sol-daat 1. wie in het leger dient en geen rang heeft ♢ de soldaat leerde hoe hij het geweer moest gebruiken Algemene uitdrukkingen: 1. iets soldaat maken [het opeten of opdrinken] Zelfstandig naamwoord: sol-daat de soldaat

  • 2019-10-17

    SOLDAAT

    SOLDAAT - m. (...daten), soldij trekkend krijgsman; mannelijk persoon die zonder rang bij het leger dient: hij is gewoon soldaat; — een soldaat van fortuin, soldaat die uit de laagste rangen zich tot zeer hooge betrekkingen heeft weten te verheffen; — krijgsman : met de openhartigheid van een soldaat; — (fig.) iets soldaat maken, het opmaken, opeten of opdrinken. SOLDAATJE, o. (-s), kleine soldaat: looden soldaatjesy kinderspeelgoed; — soldaatje spelen, zeker kinderspel; (ook) onder de w...