Wat is de betekenis van soldaat?

2024-02-25
Algemeen Nederlands Woordenboek

Algemeen Nederlands Woordenboek (2009-heden)

soldaat

Het begrip soldaat heeft 3 verschillende betekenissen: 1) militair zonder rang. iemand die dient in het leger; iemand die zonder rang dient in het leger; militair met de laagste rang bij de krijgsmacht; militair zonder rang; ongegradueerd militair. 2) speelgoedsoldaatje. voorstelling van een soldaat, vaak van tin, als speelgoed, als...

2024-02-25
Woordenboek van Populair Taalgebruik

Marc De Coster (2020-2024)

soldaat

1) (1963) (sch.) mannelijk geslachtsdeel. Zinspeelt op 'iemand die altijd paraat staat.' • Ze schoof het velletje voorzichtig van de eikel en liet de soldaat de wereld in kijken. ‘Hij heeft nog slaap,’ zei ze, ‘hij moest ook zo vroeg uit de veren vandaag.’ (Sybren Polet: Breekwater. 1963) • Volgens de letterkundig...

2024-02-25
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

soldaat

soldaat - Zelfstandignaamwoord 1. (beroep) (militair) een militair met de laagste rang binnen de krijgsmacht Tijdens de Eerste Wereldoorlog stierven er miljoenen soldaten in de loopgraven. 2. (dierkunde) termiet of mier die vooral op roof uitgaat, of het nest verdedigt ...

2024-02-25
Jargon & Slang van Soldaten

Marc De Coster (2017)

Soldaat

Soldaat - elke soldaat heeft een maarschalkstaf in zijn ransel: iedereen kan zich van de laagste tot de hoogste rang opwerken als hij maar de nodige energie bezit. Dit spreekwoord wordt toegeschreven aan Napoleon, die zelf van artillerieofficier opklom tot keizer van Frankrijk. Maak het maar soldaat: eet het maar op. Men kan echter ook een fles wi...

Wil je toegang tot alle 19 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-02-25
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

soldaat

soldaat - zelfstandig naamwoord uitspraak: sol-daat 1. wie in het leger dient en geen rang heeft ♢ de soldaat leerde hoe hij het geweer moest gebruiken Algemene uitdrukkingen: 1. iets soldaat maken ...

2024-02-25
Dromen encyclopedie

Fink (1998)

Soldaat

Zelfs dienstweigeraars worden met dit archetypische beeld tot discipline en gehoorzaamheid opgeroepen, mits de soldaat in de droom zich niet als een schietgrage dwaas ontpopt die - in de waaktoestand verplaatst - alles in de war brengt, wat tot dusver helemaal in orde was. Er ontstaat onrust in het dagelijkse leven, wanneer we in een droom een grot...

2024-02-25
Woordenboek van populaire uitdrukkingen

Marc de Coster (1998)

Soldaat

1 elke - draagt de maarschalksstaf in zijn ransel, zie maarschalksstaf. 2. - maken, leegdrinken (een fles); helemaal verorberen (een maaltijd). Deze slanguitdr. vinden we terug in de meeste spreekwoordenboeken (o.a. Harrebomée) en bij Draaijer: Woordenboekje van hetDeventersch dialect (1936). Volgens Van Ginneken was de uitdr. al bekend bij de arti...

2024-02-25
Het Lexicon van de gedragsbiologie

Mark Nelissen (1996)

soldaat

soldaat - Vertegenwoordiger van een kaste in een kolonie van sociale insecten die instaat voor de verdediging van de kolonie, en zich niet voortplant.

2024-02-25
Zuid-afrikaans woordenboek

H.J. Terblanche - M.A., D. Litt

soldaat

krygsman wat soldy trek; iem. wat in leer dien.

2024-02-25
Frysk Wurdboek (Friesch woordenboek)

Fa. A.J. Osinga (1952)

Soldaat

s., soldaet; gewoon —, sljocht soldaet; — zijn, soldaetsje; -je spelen, soldate-boartsje.

2024-02-25
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

SOLDAAT

m. (...daten), 1. soldij trekkend krijgsman; thans inz. mannelijk persoon die zonder rang bij het leger dient: hij is gewoon soldaat; — hij moet soldaat worden, hij moet dienen, zijn dienstplicht vervullen; 2. krijgsman in ’t alg., bep. met gedachte aan de daarvoor vereiste of daaraan eigen hoedanigheden of bekwaamheden: ...

2024-02-25
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

soldaat

m. soldaten (Fr. soldat v. Lat. solidus, z. ald.: krijgsman, die soldij krijgt; iem., die in het leger dient, inz. zonder een rang te bekleden); vroeger: soldenier en soudenier; gemeen soldaat; soldaat worden; zegsw. iets maken, iets opmaken, opeten, opdrinken.

2024-02-25
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

soldaat

(sol'da:t) m. (...daten; -je) [soldij trekkend] I. Eig. krijgsman, iemand die in het leger dient: hij is gewoon ; hospitaal -, zeesoldaat; met tinnen -jes spelen; -je spelen; een van fortuin, die het door geluk bij de krijgsdienst ver gebracht heeft; iets (b. v. een fles) maken [inlijven], opdrinken, opeten. II. Metf. 1. meestal vklw. nage...

2024-02-25
Levende taal verklarend woordenboek

T. Pluim (1921)

Soldaat

van ’t Lat. soldare: betalen; solde af soldij — loon (vergel. bezoldiging).

2024-02-25
Keur van Nederlandsche woordafleidingen

J.Pluim (1911)

Soldaat

van ’t Fr. soldat, van ’t It. soldati, verl. deelw. van soldare = betalen, en dit van solidus: Romeinsche munt, afgeleid van solidus = hard, hecht, vast, daar ’t een harde, dikke munt was. Vandaar ’t Fr. sou = stuiver, en solde = loon. — Soldaat w. d. z.: krijgsman, die voor loon dient. — Afleiding is soldij en b...

2024-02-25
Vivat's Geïllustreerde Encyclopedie

J. Kramer (1908)

Soldaat

hij, die tot het leger behoort en wapendienst verricht. De naam S. is afkomstig uit den rom. keizertijd. Onder Alexander Severus kregen de krijgslieden hun soldij' alle vier maanden uitbetaald met een gouden munt, solidus of Soldus, waarvan soldarius (bezoldigde krijgsman) werd afgeleid.

2024-02-25
Groot woordenboek der Nederlandsche taal

J.H. van Dale (1898)

SOLDAAT

SOLDAAT - m. (...daten), soldij trekkend krijgsman; mannelijk persoon die zonder rang bij het leger dient: hij is gewoon soldaat; — een soldaat van fortuin, soldaat die uit de laagste rangen zich tot zeer hooge betrekkingen heeft weten te verheffen; — krijgsman : met de openhartigheid van een soldaat; — (fig.) iets soldaat maken,...

2024-02-25
Nieuw woordenboek der Nederlandsche taal

I.M. Calisch (1864)

Soldaat

Soldaat, m. (...aten), soldij trekkend krijgsman; een - van fortuin, soldaat die uit de laagste rangen zich tot zeer hooge betrekkingen heeft weten te verheffen. *-SCHAP, o. gmv. betrekking van krijgsman, beroep van soldaat. *-JE, (B. -N), o. (-s), kleine soldaat; looden -s, kinderspeelgoed; - spelen, zek. kinderoefening; (ook) onder de wapens -,...

2024-02-25
Zeemans woordenboek

Jacob van Lennep (1865)

Soldaat

z.n.m. - Zie zeesoldaat.