Wat is de betekenis van soldaat?

2022
2022-08-13
Woordenboek van Populair Taalgebruik

Geschreven door Marc De Coster. Uitgegeven op Ensie in 2022.

soldaat

1) (1963) (sch.) mannelijk geslachtsdeel. Zinspeelt op 'iemand die altijd paraat staat.' • Ze schoof het velletje voorzichtig van de eikel en liet de soldaat de wereld in kijken. ‘Hij heeft nog slaap,’ zei ze, ‘hij moest ook zo vroeg uit de veren vandaag.’ (Sybren Polet: Breekwater. 1963) • Volgens de letterkundig...

Lees verder
2020
2022-08-13
Algemeen Nederlands Woordenboek

Digitaal woordenboek van eigentijdse Nederlands

soldaat

Het begrip soldaat heeft 3 verschillende betekenissen: 1) militair zonder rang. iemand die dient in het leger; iemand die zonder rang dient in het leger; militair met de laagste rang bij de krijgsmacht; militair zonder rang; ongegradueerd militair. 2) speelgoedsoldaatje. voorstelling van een soldaat, vaak van tin, als speelgoed, als...

Lees verder
2019
2022-08-13
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

soldaat

soldaat - Zelfstandignaamwoord 1. (beroep) (militair) een militair met de laagste rang binnen de krijgsmacht Tijdens de Eerste Wereldoorlog stierven er miljoenen soldaten in de loopgraven. 2. (dierkunde) termiet of mier die vooral op roof uitgaat, of het nest verdedigt ...

Lees verder
2018
2022-08-13
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

soldaat

soldaat - zelfstandig naamwoord uitspraak: sol-daat 1. wie in het leger dient en geen rang heeft ♢ de soldaat leerde hoe hij het geweer moest gebruiken Algemene uitdrukkingen: 1. iets soldaat maken ...

Lees verder
2017
2022-08-13
Soldaten

Jargon & Slang van Soldaten

Soldaat

Soldaat - elke soldaat heeft een maarschalkstaf in zijn ransel: iedereen kan zich van de laagste tot de hoogste rang opwerken als hij maar de nodige energie bezit. Dit spreekwoord wordt toegeschreven aan Napoleon, die zelf van artillerieofficier opklom tot keizer van Frankrijk. Maak het maar soldaat: eet het maar op. Men kan echter ook een fles wi...

Lees verder
2017
2022-08-13
Mark Nelissen

Professor emeritus in de gedragsbiologie.

soldaat

soldaat - Vertegenwoordiger van een kaste in een kolonie van sociale insecten die instaat voor de verdediging van de kolonie, en zich niet voortplant.

1998
2022-08-13
Woordenboek van populaire uitdrukkingen

Marc De Coster ©, 1998

Soldaat

1 elke - draagt de maarschalksstaf in zijn ransel, zie maarschalksstaf. 2. - maken, leegdrinken (een fles); helemaal verorberen (een maaltijd). Deze slanguitdr. vinden we terug in de meeste spreekwoordenboeken (o.a. Harrebomée) en bij Draaijer: Woordenboekje van hetDeventersch dialect (1936). Volgens Van Ginneken was de uitdr. al bekend bij de arti...

Lees verder
1952
2022-08-13
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Soldaat

s., soldaet; gewoon —, sljocht soldaet; — zijn, soldaetsje; -je spelen, soldate-boartsje.

1950
2022-08-13
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

SOLDAAT

m. (...daten), 1. soldij trekkend krijgsman; thans inz. mannelijk persoon die zonder rang bij het leger dient: hij is gewoon soldaat; — hij moet soldaat worden, hij moet dienen, zijn dienstplicht vervullen; 2. krijgsman in ’t alg., bep. met gedachte aan de daarvoor vereiste of daaraan eigen hoedanigheden of bekwaamheden: ...

Lees verder
1937
2022-08-13
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

soldaat

m. soldaten (Fr. soldat v. Lat. solidus, z. ald.: krijgsman, die soldij krijgt; iem., die in het leger dient, inz. zonder een rang te bekleden); vroeger: soldenier en soudenier; gemeen soldaat; soldaat worden; zegsw. iets maken, iets opmaken, opeten, opdrinken.

1921
2022-08-13
Levende taal

T. Pluim - 1921

Soldaat

van ’t Lat. soldare: betalen; solde af soldij — loon (vergel. bezoldiging).

1898
2022-08-13
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

SOLDAAT

SOLDAAT - m. (...daten), soldij trekkend krijgsman; mannelijk persoon die zonder rang bij het leger dient: hij is gewoon soldaat; — een soldaat van fortuin, soldaat die uit de laagste rangen zich tot zeer hooge betrekkingen heeft weten te verheffen; — krijgsman : met de openhartigheid van een soldaat; — (fig.) iets soldaat maken,...

Lees verder
1856
2022-08-13
Jacob van Lennep

Zeemans-woordenboek 1856

Soldaat

z.n.m. - Zie zeesoldaat.