Wat is de betekenis van Soevereiniteit?

2019
2022-07-04
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

soevereiniteit

soevereiniteit - Zelfstandignaamwoord 1. opperste staatsgezag Woordherkomst afgeleid van soeverein met het achtervoegsel -iteit

Lees verder
2007
2022-07-04
Amnesty International

Ontleend aan de encyclopedie van de mensenrechten

Soevereiniteit

Soevereiniteit is het idee dat binnen een staat een bepaalde persoon of groep in laatste instantie haar wil kan opleggen aan de maatschappij. Soevereiniteit is nodig om geschillen te kunnen beschikken. Absolute soevereiniteit is bepleit door filosofen als Thomas Hobbes (1588-1679), die stelde dat burgers automatisch al hun rechten overdragen aan de...

Lees verder
2005
2022-07-04
Lexicon van het Koninklijk Huis

Auteur: F.J.J. Tebbe

soevereiniteit

1)In een strikt juridische betekenis duidt de term op ongebonden, niet tot voorafgaande rechtsregels te herleiden bevoegdheid of macht. In deze zin houdt het begrip nauw verband met absolutisme. Soevereiniteit wordt vaak gekoppeld aan een koning of een andere vorst: de soevereine koning. Maar in grondwetten en in staatstheoretische literatuur stuit...

Lees verder
2004
2022-07-04
lesmethode Memo

Geschiedenisles voor bovenbouw

Soevereiniteit

Hoogste macht die onder geen ander gezag staat.

1994
2022-07-04
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Soevereiniteit

[Fr. souverainité] oppermacht, het onafhankelijk-zijn (van een staat).

1994
2022-07-04
Lexicon Nederland en België

Lexicon van de geschiedenis van Nederland & België

Soevereiniteit

Soevereiniteit, vrijheid om onafhankelijk van wie dan ook zelfstandig over zijn gedragingen te kunnen beslissen; het begrip wordt vooral gebruikt in verband met staten en staatshoofden. Soevereiniteit kan ook vertaald worden met het bezitten van de hoogste macht. Er zijn verschillende vormen van soevereiniteit. Staatssoevereiniteit wil zeggen dat d...

Lees verder
1993
2022-07-04
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks

Soevereiniteit

oppermachtige heerschappij

1990
2022-07-04
Art & Architecture Thesaurus

Art & Architecture Thesaurus

soevereiniteit

soevereiniteit - Hoogste en onafhankelijke macht van een politiek lichaam om wetten te maken en toe te passen binnen zijn eigen grenzen en om internationale betrekkingen te onderhouden.

1981
2022-07-04
Zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

soevereiniteit

onafhankelijkheid van het bevel van een ander. Zo is een staat soeverein wanneer geen andere staat zijn wetgeving kan beïnvloeden. Vroeger waren ook de vorsten soeverein, omdat zij regeerden uit eigen recht („bij de gratie Gods”) en niet aan het parlement verantwoordelijk waren; zie soevereine rechten.

Lees verder
1981
2022-07-04
Geschiedenis Lexicon

H.W.J. Volmuller (1981)

Soevereiniteit

vrijheid om onafhankelijk van ieder ander zelfstandig over zijn gedragingen te beslissen, vooral gebruikt t.a.v. staten en staatshoofden. Het bezit van de hoogste macht. Zo kent men staatssoevereiniteit, d.w.z. de staat is aan geen hoger gezag onderwerpen; territoriale soevereiniteit betreffende het gebied: personele soevereiniteit t.a.v. de staats...

Lees verder
1937
2022-07-04
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

soevereiniteit

v. (Fr. souveraineté: oppermachtige heerschappij; oppermacht; heerschappij).