2019-11-22

Soestdijk

Paleis Soestdijk is voor doodgewone onderdanen niet te bezoeken. Toch kennen veel ouderen het van de defilés op koninginnedag. Burgers uit alle delen van het land trokken dan, al dan niet in klederdracht, zwaaiend langs het bordes en boden de jarige majesteit krentenmikken, streeksouvenirs en goedbedoelde prullaria aan. Oorspronkelijk stond op deze plaats een hofstede. Die werd in 1674 in opdracht van koning-stadhouder Willem III verbouwd tot een jachtslot in Hollands-classicistische stijl. In...

2019-11-22

Soestdijk

Soestdijk is de naam van een vorstelijk lustverblijf in de Nederlandsche provincie Utrecht, in de gemeente Baarn. Het werd in 1674 gesticht door Willem III van Oranje, aan wien de Staten het regtsgebied in de heerlijkheden Soest, Baarn en ter Eem, later ook dat in de beide Eemnessen, hadden opgedragen. Na zijn dood verviel het aan Joan Willem Friso en vervolgens aan de stadhouders Willem IV en V. In 1795 werd het bij de domeinen gevoegd, en in 1817 door de StatenGeneraal geschonken aan den Prins...

2019-11-22

Soestdijk

Soestdijk - Dorpje in de prov. Utr., deels in de gem. Baarn, deels in de gem. Soest; het ligt tusschen beide dorpen aan den grooten straatweg. In ’t Baarnsche gedeelte ligt het schoone en uitgestrekte landgoed S., in 1674 door de Staten van Utr. aan Prins Willem III geschonken. Deze liet er een jachthuis bouwen en een Park aanleggen in den stijl van Le Nótre. Voortdurend breidden de Oranjes het verkregen gebied uit, zoodat het zich ten slotte uitstrekte van !t dorp Baarn tot aan de Vuursche....

2019-11-22

Soestdijk

Plaatsje, gelegen in de gemeenten Baarn en Soest. In de gemeente Baarn ligt het paleis Soestdijk, eigendom van het koninklijk huis, in 1674 gebouwd voor stadhouder Willem III; na 1795 was het tijdelijk staatsdomein; in 1815 kwam het paleis weer aan de Oranjes. Thans verblijf van prinses Juliana.