Wat is de betekenis van Sociale structuur?

2024-02-28
Samenlevingen - inleiding in de sociologie

Nico Wilterdink & Bart van Heerikhuizen (2007)

Sociale structuur

Geheel van onderling samenhangende kenmerken van de sociale verhoudingen in een gegeven groep of samenleving die een zekere duurzaamheid bezitten en die als sterk bepalend voor het functioneren van de groep of samenleving en voor het gedrag van de leden ervan kunnen worden beschouwd.

2024-02-28
Basisboek integrale veiligheid begrippenlijst

Wouter Stol (2006)

Sociale structuur

Het totaal van alle min of meer vaste patronen van menselijke betrekkingen.

2024-02-28
Grondbeginselen der sociologie

A. L. Mok en Hugo de Jager (1994)

Sociale structuur

Een sociale structuur is het min of meer duurzaam geheel van posities en groeperingen en de relaties daartussen die deze posities en groeperingen onderling verbinden.

2024-02-28
Psychologie en Sociologie

Ella Wijsman (1992)

Sociale structuur

Netwerk van relaties tussen mensen en groeperingen die een bepaalde positie innemen waaraan rollen en status gekoppeld zijn (duurzaam netwerk van posities).

Wil je toegang tot alle 7 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-02-28
Art & Architecture Thesaurus

Getty Research Institute (1990)

sociale structuur

sociale structuur - De duurzame, ordelijke en volgens een patroon verlopende relaties tussen elementen in een maatschappij.

2024-02-28
Encyclopedie van Friesland

Prof. Dr. J.H. Brouwer (1958)

SOCIALE STRUCTUUR

Geheel van maatschappelijke groeperingen en verhoudingen, zie Dorpstypen, Rangorde, Standen.

2024-02-28
Ensie 1947

Redactie H.A. Enno van Gelder, Jakob Pieter Kruijt, Jan van den Brink, Johan Valkhoff (1947)

Sociale structuur

In het vorige hoofdstuk zagen wij, dat de economische structuur der cultuurvolken allesbehalve homogeen is. Belangrijke resten van de voorkapitalistische economie zijn nog aanwezig, ook in West- en Midden-Europa, en feitelijk nog overheersend in de Oriënt: huisvlijt voor eigen gebruik, ‘Stör’ of ander loonwerk, handwerk. Allee...