Wat is de betekenis van Sociaal raadsman?

1999
2021-05-11
Begrippen over beroep en opleiding

Begrippen over beroep en opleiding

Sociaal raadsman

Beroepsvariant in het beroependomein maatschappelijke dienstverlening. De andere varianten zijn maatschappelijk werker en sociaal dienstverlener. De sociaal raadsman richt zich op cliënten die vragen of problemen hebben op het gebied van: sociale zekerheid, belastingen, arbeid, gezondheidszorg, huisvesting, vreemdelingenrecht, personen- en familier...

Lees verder