Wat is de betekenis van Sociaal-Economische Raad?

2003
2021-05-07
Financieel Woordenboek

Door Frits Conijn & R.M. van Poll (2003)

Sociaal-Economische Raad

Sociaal-Economische Raad - Een bij de wet opgerichte organisatie die de regering adviseert, de werkzaamheid van het bedrijfsleven bevordert en de belangen van het bedrijfsleven en de daartoe behorende personen behartigt. Afkorting: SER.

1994
2021-05-07
Lexicon Nederland en België

Lexicon van de geschiedenis van Nederland & België

Sociaal-Economische Raad

Sociaal-Economische Raad (ser), toporgaan van de Nederlandse → Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie (pbo), tevens het voornaamste adviesorgaan van de Nederlandse regering op sociaal en economisch gebied. De ser werd in 1950 gesticht op grond van de wet op de bedrijfsorganisatie. Hij bestaat uit vijfenveertig leden, die voor eenderde deel worden b...

Lees verder
1981
2021-05-07
Geschiedenis Lexicon

H.W.J. Volmuller (1981)

Sociaal-Economische Raad

(SER). toporgaan van de Ned. pbo, tevens voornaamste adviesorgaan van de Ned. regering op sociaal en economisch gebied. Gesticht 1950 op grond van de Wet op de Bedrijfsorganisatie; bestaat uit 45 leden, voor een derde benoemd door centrale organisaties van werknemers, een derde door werkgeversorganisaties en een derde rechtstreeks door de Kroon. De...

Lees verder
1955
2021-05-07
Katholicisme encyclopedie

Onder redactie van Prof. dr. J.C. Groot

SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD

zie Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie.