Wat is de betekenis van Sociaal-democratie?

2005
2021-04-20
Lexicon van het Koninklijk Huis

Auteur: F.J.J. Tebbe

sociaal-democratie

Politieke stroming, opgekomen aan het eind van de negentiende eeuw als gematigde loot aan de stam van het socialisme. Het socialisme is een van oorsprong revolutionaire stroming die streeft naar het einde van het kapitalisme: in een revolutionaire klassenstrijd tussen het proletariaat en de bezittende klasse zullen de proletariërs uiteindelijk...

Lees verder
1996
2021-04-20
Liek Mulder

Auteur van o.a. Historische gids van de 20e eeuw (Uitgave 1996)

Sociaal-democratie

Een stroming in het socialisme die uitgaande van de ideeën van Karl Marx met democratische en grondwettelijke middelen maatschappelijke hervormingen nastreeft in plaats van klassenstrijd en revolutie. De term sociaal-democratie werd voor het eerst in Duitsland gebruikt; daar werd in 1869 de Duitse Sociaaldemocratische Arbeiders Partij opgericht doo...

Lees verder
1994
2021-04-20
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Sociaal-democratie

leer en beweging die langs politieke, democratische weg wil komen tot verwezenlijking van het socialisme, [i]z.a. [/i]

Lees verder
1993
2021-04-20
Vreemd Nederlands

Vreemd Nederlands

Sociaal-democratie

leer waarbij men langs democratische weg tot het socialisme wil komen

1955
2021-04-20
vreemd

Vreemde woordenboek

Sociaal-democratie

zie: socialisme; ook: al de sociaal-democraten samen.

1950
2021-04-20
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

SOCIAAL-DEMOCRATIE

(<Hd.), v., leer en politieke partij die langs democratische weg tot het socialisme wil komen: de sociaal-democratie wint meer en meer veld.

1949
2021-04-20
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Sociaal-democratie

staatkundige richting, streeft naar totstandkoming ener soc. maatschappij langs democr. weg, en zolang dat einddoel nog niet bereikt is, naar het verkrijgen van soc. hervormingen. Was internationaal georganiseerd in ie en 2e Internationale*; na W.O. I in de z.g. Internationale van Wenen. Na het optreden van Ed. Bernstein* ontstond in vrijwel alle S...

Lees verder