2020-01-27

SNOEPERIG

SNOEPERIG - bn. bw. (-er, -st), snoepachtig; (ook) snoepig. SNOEPERIGHEID, v.

2020-01-27

Snoeperig

zie Aanminnig.

2019-04-30

Aanminnig—aantrekkelijk—aanvallig—aardig—bekoorlijk—beminnelijk—bevallig—Innemend—lief—liefelijk—lieftallig—snoeperig

Alle drukken uit, dat door de hoedanigheid van een persoon of zaak een aangename indruk wordt gemaakt, welgevalligheid wordt opgewekt. Lief is meer algemeen. Aanminnig is wat liefde wekt; het wijst vooral op datgene van het uiterlijk, waardoor zich het innerlijke openbaart. Een aanminnig gelaat. Aanminnige oogen. Aan¬vallig is dat, wat door liefelijke hoedanigheden een aangenamen indruk maakt, wat bevalt of behaagt, doch wordt meer van kinderen en wat aan kinderen eigen is, gezegd. Een aanva...

2019-02-02

Beelderig

Beelderig - bn. en bw. (-er, -st), beeldschoon (niet van personen), snoeperig, heel mooi: een — hoedje.

2017-11-10

beelderig

beelderig - Bijvoeglijk naamwoord 1. fraai en lief maar niet in een al te hoogdravende zin van het woord Toen Michael Jackson gisteren gekleed in een beelderig wit ensemble verscheen in de rechtbank van Santa Maria, Californië, stonden zevenenvijftig tv-satelliettrucks in stelling om vrijwel niets in beeld te brengen. Aankomst en vertrek en journalisten, veel journalisten. Het 46-jarige popidool staat terecht op verdenking van kindermishandelin...