2019-10-21

SNOEPERIG

SNOEPERIG - bn. bw. (-er, -st), snoepachtig; (ook) snoepig. SNOEPERIGHEID, v.

2019-10-21

Snoeperig

zie Aanminnig.