Wat is de betekenis van snit?

2004
2023-02-05
Vlaams-Nederlands woordenboek

Peter Bakema

snit

zie naad.

2002
2023-02-05
Lexicon voor de kunstvakken

Verklaringen van woorden die gebruikt worden in teksten over kunst.

snit

Snit is: 1) een pasvorm; 2) de manier waarop een kledingstuk is vormgegeven (zie vormgeven (1)).

1998
2023-02-05
drs. Toine van Hoof

AUTEUR VAN HET BRIDGE WOORDENBOEK - "BRIDGE OPZOEKBOEK" (UITGAVE 1998)

snit

Het snijden. Uitdrukking: ‘een snit nemen’. Zie ook: Chinese snit; dubbele snit; safety snit; troefsnit

Lees verder
1981
2023-02-05
Zuidnederlands Woordenboek

Schrijver op Ensie

snit

In het onderwijs, in de verb. snit en naad, knippen en naaien. (Gall., ter vert. van fr. [i]coupe et couture). - [/i]Zie ook naad. Nu zijn er kursussen in voedingsleer, knutselwerk, snit en naad, haken en breien voorzien, Vrouw en Wereld sept. 1975, p. 20. Dames of Juffrouwen om inlichtingen te geven op adressen bij particuli...

Lees verder
1954
2023-02-05
Agrarisch

Agrarisch Encyclopedie

Snit

is een plaatselijke benaming voor snede.

1952
2023-02-05
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Snit

s., sneed, snjit.

1950
2023-02-05
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

SNIT

v., 1. handeling van snijden: de snit der zeilen, kunst om aan de zeilen de vereiste vorm te geven; 2. wijze waarop of vorm waarin iets, inz. een kledingstuk gesneden is: een fijne snit aan een kleed geven; het is naar de laatste snit, naar de laatste mode.

Lees verder
1937
2023-02-05
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

snit

1. m. snitten (kerfbijl); 2. v. snitten (vorm, snede): de snit van een kledingstuk.

Lees verder
1930
2023-02-05
Jozef Verschueren

Modern Woordenboek (1930-1961)

snit

m. en v. (-ten) 1. Eig. het snijden. 2. Metn. vorm waarin iets gesneden is, snede, fatsoen, coupe : de van een kledingstuk; naar de laatste - of mode.

Lees verder
1898
2023-02-05
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Snit

Het begrip snit heeft 2 verschillende betekenissen: 1. snit - SNIT - m. (-ten), eene soort van kerfbijl. 2. snit - SNIT - v. snede, vorm, fatsoen: eene fijne snit aan een kleed geven; het is naar de laatste snit, naar de laatste mode; — de snit der zeilen, kunst om aan de zeilen den vereischte vorm te geven.

Lees verder
1864
2023-02-05
Nieuw woordenboek der Nederlandsche taal

I.M. Calisch (1864)

Snit

Snit, m. (-ten), soort kerfbijl. *-, v. gmv. de - der zeilen, kunst om aan de zeilen het vereischte fatsoen te geven.

1856
2023-02-05
Jacob van Lennep

Zeemans-woordenboek 1856

Snit

z.n.m. - Soort van kerfbijl.

1573
2023-02-05
Etymologicum 1573

Kiliaans Etymologicum Teutonicae Linguae

Snit

Securicula.

Lees verder